• Bültenimize Kaydolun

Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi Sonuçları Açıklandı!

İyi yönetişimi büyükşehir yönetimlerinde güçlendirerek, küresel, ulusal ve yerel düzeyde demokrasiyi, sürdürülebilir kalkınmayı ve yaşam kalitesini desteklemeyi amaçlayan, Büyükşehirlerin Belediye Yönetişim Karnesi araştırmamızın sonuçlarını 26 Eylül’de Altınbaş Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz konferansta paylaştık.

Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi Sonuçları Açıklandı!

26 Eylül 2022

Konferansta projenin öneminden, yaklaşımından, yönteminden, tespitlerden, önerilerimizden ve bilgi edinme kanunu hakkında gerçekleştirdiğimiz çalışmanın sonuçlarından bahsettik.

Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi iyi yönetişim ilkelerini temel alarak, vatandaşların büyükşehir yönetimlerini resmî belge, bilgi ve verilere dayanarak izleme ve değerlendirmesine imkân sağlıyor. Model kapsamında oluşturulan 337 gösterge ışığında toplanan veriler ile büyükşehir belediyelerinin yetki ve kaynaklarını nerede, ne yönde ve nasıl kullanıldığını iyi yönetişim açısından ölçmek ve iyileştirmek mümkün hale geldi. Bu sayede büyükşehir belediyelerinin her bir yönetişim ilkesini karar alma, kaynak kullanma, hizmet sunma ve kurumsal işleyiş süreçlerinde ne oranda ve nasıl uyguladığını görme fırsatı oluştu.
 
BBYK ilk defa Türkiye’de seçilmiş başkanlar tarafından yönetilen yirmi yedi büyükşehir belediyesini değerlendirmek üzere kullanıldı. Araştırma kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Maraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon büyükşehirleri incelendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, 7’de 77’ye herkesin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yürüttükleri çalışmalarla kurumlarda iyi yönetişim kültürünün gelişimine katkıda bulunduklarını ve Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi projesini yayımlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.Projenin Önemi başlıklı konuşmasında Argüden Yönetişim Akademisi

Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden şunları söyledi:

“Türkiye’de nüfusun %78’i büyükşehirlerde yaşıyor. Büyükşehirlerde iyi yönetişim kültürü güçlü olduğunda çevre, insan ve ekonomi üzerinde daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve etkin çözümler üretilebiliyor. Tutarlılık, sorumluluk ve duyarlılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, kapsayıcı katılımcılık, adillik ve etkililik gibi ilkeleri benimseyen kamu kurumları, toplumun güvenini de daha çok kazanıyor.”

Toplumun yaşam kalitesini yükseltecek olan belediyelerin vatandaşların artan beklentilerini karşılamak için veriye, katılımcılığa ve iş birliğine dayalı olarak çalışmaya özen göstermek durumunda olduklarını vurgulayan Dr. Argüden şöyle devam etti:

“Dünyada ekonomik, çevresel ve sosyal süreçlerden etkilenen ve bunları etkileyen büyükşehirlerde iyi yönetişim kültürünün güçlendirilmesi vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya katkı sağlar. Yaptığımız çalışmanın yerel yönetim aktörleri ve belediyeler için yönlendirici bir kılavuz niteliğinde olmasını arzuladık. Model aynı zamanda dünyada başka büyükşehir belediyeleri tarafından da kullanılabilir. Bu yönüyle Türkiye’den dünyaya sunulan inovatif bir model olma özelliği taşıyor. Sunduğumuz bu kaynağın, belediyelerde dönüşümü ve gelişimi tetikleyen liderlere ve uygulayıcılara, ‘iyi yönetişim’ uygulamalarını geliştirme yolunda referans olmasını hedefliyoruz.”

BBYK Modelinin kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesinin artmasına bütünsel katkı yapacağını paylaşan Proje Koordinatörü Dr. İnan İzci ise modelin sağlayacağı yararlardan bahsetti: “Model, her şeyden önce mevzuatta yer alan iyi yönetişim ilkelerini hayata geçirecek düzenleme, kurumsal mekanizma ve sürece katkı sağlıyor. Vatandaşı merkeze alan yanıyla, vatandaşı merkeze alan kamu yönetimi anlayışının gelişimini sağlıyor; vatandaşa ve sivil topluma büyükşehir belediyelerini iyi yönetişim açısından izleme ve değerlendirme için bir araç veriyor. İyi yönetişim kültürünün büyükşehirlerde benimsenmesi yoluyla demokratikleşme, sürdürülebilir kalkınma ve insan refahına yerelden başlayarak katkı sağlıyor.”

Proje hakkında bilgilendirmelerin ardından proje araştırmacıları; Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyesi Dr. Erkin Erimez ve Argüden Yönetişim Akademisi Proje Uzmanı Dr. Merve Ateş Eren, Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi’nin ne anlama geldiğini, Büyükşehir Belediyelerinin karne puanlarına göre dağılımını, araştırmada elde edilen verileri ve araştırma sonuçlarını paylaştı.

Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı Üyesi Yakup Gözderesi, Bilgi Edinme Egzersizi başlıklı konuşmasında gönüllülerimiz aracılığı ile bilgi edinme başvurusu yapılan büyükşehir belediyelerinden elde edilen sonuçlardan bahsetti. Gönüllülerimiz tarafından büyükşehir belediyelerine aşağıdaki sorular yöneltildi;

  • Belediyeniz 2021 yılında gençlere yönelik ne tür hizmetler sundu?
  • Söz konusu bu hizmetler kaç genç vatandaşa sunuldu?
  • Bu hizmetler için Belediyenin bütçesinden ne kadar harcama yapıldı? 

Proje Sonuçları ve Gelişim Önerileri kısmının ardından Dr. Erkin Erimez moderatörlüğünde Projenin Gösterdikleri ve Büyükşehir Belediyelerinde İyi Yönetişimi Güçlendirmek Paneli gerçekleştirildi. TESEV İyi Yönetişim Danışmanı Fikret Toksöz, Emekli Vali ve Müsteşar Yardımcısı Enver Salihoğlu, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ve Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erbay Arıkboğa gerçekleştirilen panelde yer aldı.

Projenin Gösterdikleri ve Büyükşehir Belediyelerinde İyi Yönetişimi Güçlendirmek panelinin ardından gerçekleşen çalıştayda aşağıdaki sorular tartıştık; 

  • Bu araç Büyükşehir Belediyeleri ve paydaşları açısından nerede, ne gibi faydalar sunabilir?
  • Büyükşehir Belediyelerinde iyi yönetişimi güçlendirmek açısından BBYK’yı nasıl kullanabilirsiniz?
  • Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesinin yaygınlaşması ve kullanılması için önerileriniz nelerdir?

Belediye ve sivil toplum temsilcileriyle büyükşehir belediyelerinde gelişim için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.

Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi’ne ve Karne sonuçları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 

İlgili Kişiler

Dr. Yılmaz Argüden

Mütevelli Heyeti Başkanı

Prof. Metin Çakmakçı

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Erkin Erimez

Akademik Kurul Üyesi

Dr. İnan İzci

Akademik Kurul Üyesi

Dr. Merve Ateş

Proje Uzmanı

Fikret Toksöz

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Enver Salihoğlu

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Erbay Arıkboğa

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Tülin Hadi

İstanbul Kent Konseyi