• Bültenimize Kaydolun

Entegre Belediye Yönetişim Modeli Konferansı

Argüden Yönetişim Akademisi koordinatörlüğünde Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Avrupa Konseyi, Sultanbeyli Belediyesi ve Şişli Belediyesi ortaklığı ve Hollanda Başkonsolosluğu’nun desteğiyle “Entegre Belediye Yönetişim Modeli” adlı projeyi hayata geçirdik. 

Entegre Belediye Yönetişim Modeli Konferansı

2 Kasım 2022

Entegre Belediye Yönetişim Projesi ile belediyelerin kurumsal yapısı ve yönetim kültürünü belediyelerin kurumsal yapısı ve yönetim süreçlerinin bütününde daha işlevsel ve etkili kılmak, böylece sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesinin artmasına katkı yapmayı amaçlıyoruz.

Belediyeler, geliştirdiğimiz model aracılığıyla iyi yönetişim ilkelerini belediyenin tüm kademe, iş ve süreçlerinde daha işlevsel hale getirebilir. Avrupa Konseyi’nin 12 yerel yönetişim ilkesini belediyelerin gündelik faaliyetleri de dahil her çalışmalarında uygulayabilmesini sağlayan, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nın Türkiye’deki belediyelerde de kazanılmasını sağlayan Modeli 2 Kasım’da yüzyüze gerçekleştirdiğimiz konferansta duyurduk.

Ekim 2021'de başlayan ve bir yıl boyunca devam eden projeyle belediyelerde iyi yönetişim kültürünün bütünsel biçimde uygulanması ve sürekli gelişimi için bir model geliştirildi. Geliştirilen model ve yürütülen faaliyetler sonucunda Türkiye'de ilk defa Şişli Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi Avrupa Konseyi'nin Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını (European Label of Governance Excellence-ELoGE) almak için başvuruda bulundu. 

Yaptıkları başvuru sonucunda Türkiye’de ilk defa Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri, çalışmaları ve verdikleri taahhütler göz önüne alınarak 2022-23 döneminde Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını kullanmaya hak kazandılar. Başvurular, Argüden Yönetişim Akademisi ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından oluşturulan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi. Bir yıl boyunca markaya sahip olma hakkını kazanan belediyeler, gelecek dönemde iyi yönetişim uygulama düzeylerini devam ettirmeleri halinde bu süreyi uzatabilecekler.

Entegre Belediye Yönetişim Modeli Konferansı

İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Avrupa Konseyi Demokratik Yönetişim Bölüm Başkanı Alina Tatarenko, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Argüden Yönetişim Akademisi Proje Koordinatörü Dr. İnan İzci ve Proje Araştırmacıları Dr. Erkin Erimez ve Melis Türker, MBB Dış İlişkiler ve Göç Politikaları Kıdemli Uzmanı Merve Ağca, Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Merkezi Müdürü Niall Sheerin, muhtarlar, ilçe temsilcileri dahil olmak üzere 300’ün üzerinde kişi katıldı.

Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Argüden yaptığı açılış konuşmasında, “Akademi olarak Türkiye’de belediyelere iyi yönetişim markası verilmesini sağlayan bu çalışmayı gerçekleştirerek bir ilke daha imza attığımız için çok mutluyuz. Asıl mutluluğumuz, bu çalışma sayesinde belediyelerin işleyişlerine katkı sağlayarak vatandaşın yaşam kalitesini artırma fırsatı bulmaktan geliyor. Belediyelerde iyi yönetişim kültürünün benimsenmesi vatandaşın güvenini artırır. Belediyelerimizin bu markayı almaları sürdürülebilir bir gelecek ve yaşam kalitesinin gelişimi için önemli bir kilometre taşı olacak. Sultanbeyli ve Şişli Belediyelerimizin bu konudaki öncü çalışmalarını sürekli geliştirerek iyi yönetişim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamalarını diliyorum” dedi. 

Hollanda Başkonsolosu Arjen Uijterlinde konuşmasında şunları söyledi:
“Belediyeler, çoğu vatandaşın temas kurduğu ve onlar için en görünür olduğu birincil yönetim düzeyidir. Entegre Belediye Yönetişim Modeli, herkesin çıkarına olan yerel yönetişimin kalitesinin artmasına yol açan öz değerlendirme ve vatandaşların katılımı için yararlı bir araç olduğunu kanıtlamıştır. Sultanbeyli ve Şişli belediyelerinin başından beri bu sürece dahil olması ve sahiplenmesi ayrı bir değer taşıyor ve bunu Hollanda devlet fonlarıyla destekleyebildiğimiz için mutluyuz. İki paydaş belediyeyi ve ilgili kuruluşları taahhütlerinden dolayı tebrik ediyorum.”

Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Bölüm Başkanı Alina Tatarenko Avrupa Konseyi’nin yerel yönetişim yaklaşımı ve markalaşma çalışmaları hakkında bilgi verdiği konuşmasında, “Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve Parlamenterler Meclisi’nin son raporlarında ve kararlarında belirtildiği gibi, Avrupa genelinde açık ve endişe verici derecede bir demokratik gerilemeye tanık oluyoruz. Bu nedenle bugün üye devletlerimizin her zamankinden daha fazla, demokratik süreçlerin ve kurumların yeniden canlandırılmasına ve her düzeyde iyi demokratik yönetişime yatırım yapmaları gerekiyor. Yalnızca etkili ve gerçekten demokratik olan iyi bir yönetişim, sürdürülebilir ve dirençli Avrupa toplumlarının inşasına ve herkes için barış ve refahın sağlanmasına katkıda bulunabilir.” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan da konuşmasında “Demokratik ve sürdürülebilir kent yönetişiminin oluşması MBB misyonunun da bir parçası. Yerel yönetişim süreçlerinde, belediyelerin öz değerlendirmelerini yapmaları ve sivil toplum başta olmak üzere kentin tüm paydaşlarının karar alma süreçlerine aktif bir biçimde katılımı özel bir öneme sahip. Üyelerimiz Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri ‘Entegre Belediye Yönetişim Modeli Projesi’ ile bunun güzel bir örneğini sergilediler. MBB olarak hem Türkiye’de inşa edilen yerel yönetim tecrübesini küresel düzeyde paylaşmayı hem de uluslararası iyi örnekleri yerele taşımayı hedefliyoruz,” ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Belediyeler demokrasimizin en önemli kilometre taşlarından biridir. Toplumun tüm katmanlarına temas eden yaklaşımlarımızla Sultanbeyli’de yönetişim kültürünü oluşturduk. Karar alma mekanizmamızda yelpazemiz oldukça geniş. Kurum içi çalışma süreçlerimizi her geçen gün yeniliyor, günümüzün şartlarına göre yeniden dizayn ediyoruz. Katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ediyor, projelerimizi oluştururken vatandaşlarımızın da ilçemizi güzelleştirmeye katkı sunmalarını sağlıyoruz. Artarak devam eden katılımcı yönetim anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Sultanbeyli’mizi vatandaşlarımızla birlikte en ileri seviyeye taşıyacağız. Sultanbeyli Belediyesi olarak Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı alan iki belediyeden biri olduk. Bunu ilçemize yaptığımız hizmetlerin bir göstergesi olarak kabul ediyoruz. Bundan sonraki süreçlerimizde de, ilkeli belediyecilik anlayışımızla çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı almamızda büyük katkı sahibi olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Var gücümüzle üretmeye ve ilçemiz için daha güzel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Bu markayı almak bizim için çok anlamlı. Çünkü bu adım, 'başka bir yerel yönetim mümkün' felsefesiyle çıktığımız yolda, hedeflerimize ulaşmaya başladığımızın en önemli göstergesi" dedi. Günümüzde klasik yerel yönetim anlayışının tek kişi yönetimini temel alan anlayıştan, katılımcı demokratik yönetime doğru ciddi bir evrim yaşadığına vurgu yapan Keskin, sözlerine şöyle devam etti: "Bu değişime proaktif yaklaşan yönetimler, politika üretmekten proje geliştirmeye kadar her anlamda bir adım daha önde olacak. Biz de Şişli Belediyesi olarak, bu değişimi izlemek yerine, bu değişime yön vermeye ve katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada pek çok yerel yönetime örnek olacak modeller geliştiriyoruz. Bütçeden üretilecek hizmetlere kadar geniş bir toplumsal katılımı sağlayan Katılımcı Bütçe'yi her yönüyle uygulayan ilk ilçe olmak bizi gururlandırıyor. Katılımcı Bütçe için Şişli'nin 25 mahallesinde paydaşlarımızla birlikte 100'ün üstünde toplantı yaptık. Mahalle sözcülerimiz arasında 12 yaşında bir kardeşimiz bile vardı. Yani toplumun her yaştan, her kesiminden komşumuza ulaştık. Kolektif bir akılla hizmetlerimize ve politikalarımıza karar veriyoruz." Yine her kademede şeffaflığı işler kıldıklarına işaret eden Keskin, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Biz, Şişli Belediyesi olarak yaptığımız her işte öncü olmaya, değişime katkı sağlamaya ve katılımcı demokrasinin ülkenin her noktasında işler olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmayı titizlikle yürüten Argüden Yönetişim Akademisi'nin kıymetli yöneticilerine, ekip arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım." dedi.

Bu konuşmalardan sonra Proje Koordinatörü Dr. İnan İzci yürütülen çalışmaların kapsam ve içeriği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yürütülen projede geliştirilen Entegre Belediye Yönetişim Modeli’nin Avrupa Konseyi üyesi olan tüm ülkelerde iyi yönetişimi yerelde güçlendirmeye uygun olarak hazırlandığını belirtti. Proje ekibinde yer alan Dr. Erkin Erimez soyut olan iyi yönetişim ilkelerinin belediyelerde Model süreciyle somutlaştığını dile getirirken Melis Türker ise Modelin uygulanma sürecinin belediyelerde bir sürekli gelişim iklimi oluşturduğuna değindi. Ayrıca, MBB Dış İlişkiler ve Göç Politikaları Kıdemli Uzmanı ve Proje Koordinatörü Merve Ağca Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasının başta MBB üye belediyeleri olmak üzere tüm Türkiye’de yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı. Nihai olarak bu modelin uygulanması durumunda belediyelerde iyi yönetişimin sürekli olarak gelişeceğinin altı çizildi.

İlgili Kişiler

Dr. Yılmaz Argüden

Mütevelli Heyeti Başkanı

Dr. Erkin Erimez

Akademik Kurul Üyesi

Dr. İnan İzci

Akademik Kurul Üyesi

Melis Türker

SGScorecard Proje Lideri

Niall Sheerin

Arjen Uijterlinde

Hollanda Başkonsolosu

Alina Tatarenko

Avrupa Konseyi Demokratik Yönetişim Bölüm Başkanı

Muammer Keskin

Şişli Belediye Başkanı

Hüseyin Keskin

Sultanbeyli Belediye Başkanı

Merve Ağca

Marmara Belediyeler Birliği

M. Cemil Arslan

Marmara Belediyeler Birliği