• Bültenimize Kaydolun

EBYM’yi geliştirmekteki temel amacımız iyi yönetişim kültürünü belediyelerin kurumsal yapısı ve yönetim süreçlerinin bütününde daha işlevsel ve etkili kılmak, böylece sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesinin artmasına katkı yapmak.

Entegre Belediye Yönetişim Modeli

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nın alınmasına yönelik Avrupa Konseyi’nin sunduğu çeşitli araç ve iyi örnekler bulunmakla beraber belediyeler, markayı bütünsel olarak uygulamak ve sürekli geliştirmek konusunda bir modele ihtiyaç duyuyordu.

Argüden Yönetişim Akademisi ve Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi iş birliği ile Marmara Belediyeler Birliği, Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri’nin ortaklığında yürütülen proje kapsamında belediyelerde entegre iyi yönetişimi sağlamak ve bunun sürekli gelişimini güçlendirmek için Entegre Belediye Yönetişim Modeli’ni (EBYM) geliştirdik. Geliştirdiğimiz modeli Sultanbeyli ve Şişli Belediye’lerinde pilot olarak uygulayarak son haline getirdik.

EBYM’yi geliştirmekteki temel amacımız iyi yönetişim kültürünü belediyelerin kurumsal yapısı ve yönetim süreçlerinin bütününde daha işlevsel ve etkili kılmak, böylece sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesinin artmasına katkı yapmak.

Modelin temel işlevi, iyi yönetişim ilkelerinin tamamını belediyelerin siyasi, idari ve mali boyutlarını içerecek biçimde, yapı ve yönetim süreçlerine dahil etmek ve belirli bir yaklaşımla düzenli olarak ölçerek sürekli geliştirmek. Nihai olarak, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nın pratik olarak uygulanması ve sürekli sahip olunmasına yol göstermek.

Yazarlar