• Bültenimize Kaydolun

EBYM ile belediyelerin iyi yönetişim düzeylerini değerlendirmeleri, bütünsel olarak hayata geçirmeleri ve sürekli geliştirmeleri için bir yol haritası paylaşıyoruz.

Entegre Belediye Yönetişim Modeli

EBYM ile belediyelerin iyi yönetişim düzeylerini değerlendirmeleri, bütünsel olarak hayata geçirmeleri ve sürekli geliştirmeleri için bir yol haritası paylaşıyoruz.

Entegre Belediye Yönetişim Modeli©’ni geliştirmekteki temel amacımız iyi yönetişim kültürünü belediyelerin kurumsal yapısı ve yönetim süreçlerinin bütününde daha işlevsel ve etkili kılmak, böylece sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesinin artmasına katkı yapmak.

Model, entegre düşüncenin benimsenmesini önceleyerek alınan her kararda ve gerçekleştirilen uygulamalarda farklı kesimlerin çeşitli boyutlarda (ekonomik, sosyal, çevresel, kültürel vb.) nasıl etkileneceklerini göz önüne alınmasını sağlamaya çalışıyor. Katılım kalitesini geliştirerek, kapsayıcı, duyarlı ve adil uygulamalar için yöntem sunuyor. Bilginin kalitesini artırarak şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve tutarlılığın ön plana çıkartılması ve katılımcı demokrasinin gelişimini tetikliyor. İşleyiş kalitesinin gelişimini sağlayarak yönetim kalitesinin ve dolayısıyla verimli, etkin kaynak kullanımı ve risk yönetimi için yol gösterici oluyor. Tüm alanlarda sürekli öğrenme ve gelişim anlayışının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak sürdürülebilir kalkınmanın yerelden başlayarak uygulanmaya başlanmasını sağlamaya çalışıyor.

Argüden Yönetişim Akademisi olarak koordinatörlüğünü üstlendiğimiz ve Avrupa Konseyi, Marmara Belediyeler Birliği, Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri’nin ortaklığı ve Hollanda Konsolosluğu desteğiyle yürütülen Entegre Belediye Yönetişim Projesi ile yerel yönetimlerde iyi yönetişim kültürünü ve kurumsallaşma sürecini güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Detaylar için tıklayınız

Web Sitesini Ziyaret Edin

Bilgi Ortağımız

Etki Ortağımız

Yayılım Ortaklarımız

Nasıl ki kendi sağlığımız için düzenli olarak check-up yaptırıyor, arabamızı muayeneye götürüyorsak belediyeler için de Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'nın kullanma hakkını almak bir sağlık kontrolü niteliğinde. Argüden Yönetişim Akademisi’nin geliştirdiği Entegre Belediye Yönetişim Modeli de yol ve yöntem göstermesi açısından değerli.

Alina TatarenkoAvrupa Konseyi, Demokratik Yönetişim Bölüm Başkanı