• Bültenimize Kaydolun

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası” Töreni

Ankara, Eskişehir, Bağcılar, Gebze, Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri Avrupa Konseyi’nin belediyelerde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE)’nı bir yıllığına kullanım hakkı kazandı.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası” Töreni

İstanbul, 14 Aralık 2023

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası belediyelerde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmeyi ve 12 iyi yönetişim ilkesinin belediyelerin tüm iş süreçlerinde ve her kademesinde benimsenmesini hedefliyor. 2023 yılında üçü büyükşehir olmak üzere 9 belediye Marka’ya başvurdu. Avrupa Konseyi'nin Türkiye'de Marka'yı vermekle yetkilendirdiği Ulusal Platform, Argüden Yönetişim Akademisi koordinatörlüğünde, Altınbaş Üniversitesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Derneği'nin iş birliğiyle oluşturuldu.

2022-2023 döneminde Marka’yı kullanma hakkı elde eden belediyeler Ankara, Eskişehir, Bağcılar, Gebze, Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri oldu. Gerçekleştirdikleri çalışmalar ve verdikleri taahhütler göz önünde bulundurularak Markayı kullanma hakkını elde eden belediyeler, başvurdukları ve bağımsız jüriden onay almaları durumunda sonraki dönemlerde de Markayı kullanmaya devam ediyor. Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri, 2022 yılında Türkiye'de ilk kez ELoGE kullanma hakkı elde eden belediyeler olarak Marka kullanım süresini 2024 yılı sonuna kadar uzatmış oldu. Düzenlenen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile pek çok yerel yönetim temsilcisi katıldı. Tören, Ulusal Platformun üyesi olan Altınbaş Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

2023-2024 dönemi Marka başvuruları Argüden Yönetişim Akademisi, Avrupa Yerel Demokrasi Derneği ve Altınbaş Üniversitesi tarafından oluşturulan bağımsız jüri tarafından değerlendirildi. İyi yönetişim ve yerel yönetimler konularında yetkin ve uzman üyelerden oluşan jüride; emekli vali ve bürokratlar, siyaset bilimi profesörleri, iyi yönetişim uzmanları yer aldı.

14 Aralık’ta Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Kampüsünde gerçekleşen törende kazanan 6 belediye açıklandı. Törenin açılış konuşmalarını Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkan Yardımcısı Niall Sheerin, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA) Genel Sekreteri Antonella Valmorbida, ve Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden yaptı.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'nın Türkiye'de ikinci kez belediyelerle buluşmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkan Yardımcısı Niall Sheerin “ELoGE yerel yönetimler için bir ayna niteliğinde. Bugün, Marka’yı 1 yıllığına almaya hak kazanan belediyeleri tanımakla kalmıyoruz, yerelde demokrasinin gelişimiyle yaşam kalitesini artırmak amacıyla başka belediyeleri de gelecek yıl başvurmaya davet ediyoruz.” dedi.

Niall Sheerin, Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkan Yardımcısı

Türkiye’de geliştirdikleri iş birliklerinin ALDA için her geçen gün daha da önemli olduğunu ifade eden Avrupa Yerel Demokrasi Derneği Genel Sekreteri Antonella Valmorbida “Belediyelerin yerelde iyi yönetişim konusunda çalışmalarını tanımak, ELoGE’yi vermek için Argüden Akademi ile iş birliği yapmaktan dolayı çok memnunuz.” dedi.

Antonella Valmorbida, Avrupa Yerel Demokrasi Derneği Genel Sekreteri

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan konuşmasında çözüm üreten belediyelerle birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Erhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kent hayatının bir parçası olan insanların fikir ve istekleri dikkate alındığı takdirde iyi yönetişimden bahsetmek mümkün. Bu markayı almaya hak kazanan bütün belediye başkanlarımızı tek tek kutluyorum.”

Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Rektörü

Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı Türkiye’de vermekle yetkilendirilen Argüden Yönetişim Akademisi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden “Kurumlarına güven duyulan bir toplum, yaşam kalitesi ve sürdürülebilir gelecek için kritik önem taşıyor. Demokrasinin beşiği olan yerel yönetimlerde iyi yönetişim kültürünün benimsenmesi Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında kapsayıcı ve katılımcı demokrasinin ve toplumsal güveninin temel taşı olacaktır. Bu Marka stratejik ve bütçe hazırlama süreçlerine de katkı sağlayacaktır.” dedi.

Dr. Yılmaz Argüden, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı

Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen panelde kazanan belediyeler deneyimlerini ve iyi örneklerini paylaştılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Sultanbeyli Belediyesi Başkanı Hüseyin Keskin, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Emekli Vali Enver Salihoğlu ve İyi Yönetişim Danışmanı Fikret Toksöz'ün konuşmacı olduğu panelin moderasyonunu Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyesi Dr. Erkin Erimez üstlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Benim sözüm şeffaflık ve hesap verebilirlik için toplumun her kesimi ile yakın çalışmaktı. Ankara Belediyesi sunduğu anlamlı bilgilerle vatandaşın güvenini kazanıyor. ELoGE almamız ülkemizdeki diğer belediyeleri de iyi yönetişim uygulamalarını teşvik edecek.” dedi.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin Şişli belediyesi ile birlikte markayı almaya 2.kez hak kazandıkları için mutlu olduklarını ve bundan gurur duyduklarını belirtti. Hüseyin Keskin şunları söyledi: “Vatandaşın her kesiminin kararlara katılmasını teşvik etmek ve bu konuda çaba göstermek vatandaş güveni ve memnuniyetini artırıyor. Marka’ya her sene başvurmak sürekli gelişimi esas aldığımızın güzel bir göstergesidir.”

Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Belediye Başkanı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin: “Biz 5 yıl önce göreve gelirken hep söylediğimiz bir şey vardı. Katılımcı olacağız, şeffaf ve hesap verebilir olacağız, kapsayıcı olacağız. Öncü belediyelerden birisi olarak aldığımız Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası, Komşu Masa ve Katılımcı Bütçe gibi birçok projemizin de yolunu açtı.” dedi.

Muammer Keskin, Şişli Belediye Başkanı

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası, ulusal ve yerel basının yoğun ilgisini çekti. Yazılı medyada yaygın yer bulan etkinlik 400'e yakın internet sitesinde haberleştirildi.

Etkinlikte Entegre Belediye Yönetişim Modeli yayını referans gösterildi

Yaşam kalitesi için yönetişim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışan Argüden Yönetişim Akademisi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nın (ELoGE) Türkiye’deki belediyeler tarafından alınması ve vatandaş merkezli yönetim anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla Entegre Belediye Yönetişim Modeli’ni geliştirildi. Belediyeler bu Modeli uygulayarak demokratik, idari ve mali yönetim süreçlerinin her aşamasında Avrupa Konseyi’nin belirlediği iyi yönetişim ilkelerini bütünsel ve etkin biçimde hayata geçirebilecekler. Böylece yerelde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma ile vatandaşların yaşam kalitesine daha fazla katkı yapma fırsatını yakalayacaklar.