• Bültenimize Kaydolun

ELoGE temel olarak yerel yönetimlerde ve özellikle belediyelerde iyi yönetişimin bir standart haline gelmesini ve sürekli biçimde gelişmesini hedefliyor.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE)

Başvuru Rehberi

Marka alan veya marka yolculuğuna başlayan yerel yönetimler, iyi yönetişim alanında mükemmelliğe dönük gelişim adımları atabilirler. Bu çalışmalar bir yandan yerel yönetimlerde iyi yönetişimin kurumsallaşmasına katkı sağlarken diğer taraftan karar alma, kaynak kullanma ve hizmet sunum süreçlerinin kalitesinde önemli faydalar yaratır. Yerel yönetim işleyiş ve paydaş ilişkilerinin iyileşmesine hizmet eder. Yerel yönetimlerde karar alıcı ve çalışanlarının güven ve memnuniyetini artırır. Bunun sonucunda ise yerel yönetimlerin kendilerinin görevli ve sorumlu olduğu alanlarda daha bütünsel, kapsayıcı ve etkin sonuçlar üretmesine hizmet eder.

ELoGE, yerel yönetimlerin kendi görev ve sorumluluklarını daha demokratik ve iyi şekilde yerine getirmelerine, kurumsal kapasitelerinin sürekli geliştirmelerine, kalkınma ve yaşam kalitesinin sürdürülebilir şekilde güçlenmesine hizmet eder. Bunun uluslararası düzeyde belirli bir standart çerçevesinde yapılması ise yerel düzeyin gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde daha yenilikçi ve etkin olmasına imkân tanır.

ELoGE’nin sunduğu faydalardan yararlanmak isteyen yerel yönetimler öncelikle kendi yönetişim kültür ve uygulamalarını sunulan göstergeler ışığında ölçerek değerlendirmelidir. Markanın öngördüğü iyi yönetişim düzeyini yakalamak için gerekli iyileştirmeleri yapmalıdır. Buradaki temel amacın Markayı almaktan çok iyi yönetişim kültürünün sunduğu faydaları elde etmek olduğunu altını çizmek gerekir. İyi yönetişim bir mükemmellik alanı olarak sürekli geliştirildiği taktirde bu faydaların artarak sürdürülebilirliği sağlanabilir. Böylece, yerel yönetimler iyi yönetişim ile daha güvenilir ve vatandaş memnuniyetini daha fazla sağlayan etkili kamu kurumları olarak işleyebilirler. Sonuçta kendilerine emanet edilen yetki ve kaynaklar ile temel görev ve sorumluluklarını azami şekilde yerine getirerek demokrasi, kalkınma ve yaşam kalitesini yerel düzeyde güçlendirebilirler.

Yazarlar
Yayını Okumak için TıklayınWeb Sitesini Ziyaret Edin

Bilgi Ortağımız

Yayılım Ortaklarımız