• Bültenimize Kaydolun

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı 2016 Mezuniyet Töreni

Kamu sektörü liderlerinin yönetişim bilgi seviyesinin gelişmesini destekliyoruz. “Kamuda İyi Yönetişim” Sertifika Programımızın üçüncü ve dördüncü modülleri, 19 farklı kurumdan, 47 kamu sektörü liderinin katılımıyla tamamladık. Bu sene programımızın ilk mezunları diplomalarını aldılar.

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı 2016 Mezuniyet Töreni

Ankara, 21 Aralık 2016

“Kamuda İyi Yönetişim” Sertifika Programımızın 2016 Dönemi Mezuniyet Töreni’ni, üst düzey kamu yöneticilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirdik. BÜYEM ve Başbakanlık Uzmanları Derneği, Bilişim Uzmanları Derneği, Enerji Uzmanları Derneği, Kamu İç Denetçileri Derneği, Maliye Uzmanları Derneği, Rekabet Uzmanları Derneği, Tütün ve Alkol Piyasası Uzmanları Derneği, Yasama Derneği, Yasama Uzmanları Derneği işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz 96 saatlik yoğun eğitim programını başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan katılımcılarımıza “Uzmanlık Belgeleri”ni takdim ettik.

Eğitimlerimizin ve Mezuniyet Törenimizin gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı’na müteşekkiriz.

Bu sertifika programımızda, 13 eğitmeni katılımcılarımızla buluşturarak, iş modelimizde önem arz eden insan sermayemize katkı sağladık.

Bu programımızla: 
 • Yönetişimin ve sürdürülebilirliğin önemi hakkında farkındalık yaratmayı,
 • Politikaların tasarlanma ve uygulanma sürecinde analitik yöntemlerin ve katılımcı yaklaşımın benimsenmesini,
 • Kamusektörü liderlerinin çalışma kalitelerinin artırılmasını hedefledik. 

Kamu sektörü liderleri için düzenlediğimiz Programımızı, BÜYEM ile beraber yürüttük. Aşağıdaki 4 modülden oluşan programın her modülünde 24 saatlik eğitimler gerçekleştirdik: 

• KamuSektöründe İyi Yönetişim
 • Düzenleyici Reform ve Kamu Politikalarında Bilimsel Metotlar
• Katılımcı Demokrasi ve Açık Devlet 
• KamuHizmetlerinde Etkinlik ve İnovasyon
 Katılımcıların eğitimlerden edindikleri bilgileri, yöntem ve teknikleri, çalışma hayatlarında uygulayabilmeleri için eğitim notlarını, derslerin müfredatlarını, okuma listelerini ve ek kaynakları öğrenci bilgi sistemimiz aracılğıyla paylaşıyoruz