• Bültenimize Kaydolun

Dayanıklı Kent için Bütüncül Sosyal Hizmet Yönetişimi yayınının oluşturulmasında sunmuş olduğu katkılar için Kopaş Kozmetik'e çok teşekkür ederiz.

Dayanıklı Kent için

Bütüncül Sosyal Hizmet Yönetişimi

2020 yılında dünya genelini sarsan Covid-19 salgını, en fazla nüfusun yoğunluğu olan kentleri etkiledi. Yaşanan sağlık, ekonomik ve sosyal krizler ile kentlerin salgın gibi afetlere karşı daha dayanıklı kılınması öncelik haline geldi. Bu süreçte merkezi ve yerel yönetimler kentlerde yaşanan krizlere dönük çeşitli çözümler üretti. Ancak, elde edilen deneyimler sonucunda kentlerde dayanıklılığın artırılması için yerel yönetimlerin uzun dönemli stratejilere ihtiyacı olduğu anlaşıldı.

Bu çalışmada, İstanbul’da bulunan Maltepe ve Sultanbeyli ilçeleri özelinde yapılan saha araştırmaları ile dünya örnekleri baz alınarak bir yaklaşım geliştirildi. Dayanıklı kent kapsamında risk yönetişimi konusu ele alındı. Olası risklere karşı bütüncül, veri temelli ve katılımcı bir anlayışla geliştirilen bu yaklaşımın, başta Türkiye olmak üzere dünyadaki çalışmalar için de örnek olması amaçlandı.

Argüden Yönetişim Akademisi, Maltepe ve Sultanbeyli Belediyeleri’nin iş birliği ile hazırlanan bu çalışmaya Marmara Belediyeler Birliği de katkı sundu. Gerçekleştirilen çalışmayla, bu yayında açıkladığımız yaklaşımı ortaya koyduk. Bu yaklaşımla, kentlerin insanlar için daha güvenli, dayanıklı ve yaşanabilir yerleşimler haline gelmesini diliyoruz.

Yazarlar
Katkıda Bulunanlar

Mehmet Aktaş

Sultanbeyli Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürü

Bahadır Keşan

Maltepe Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ferzan Aşık

Sultanbeyli Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Figen Terzioğlu

Sultanbeyli Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Nuran Ceyhan

Sultanbeyli Belediyesi, İstatistik Uzmanı

Aslıhan Akman

Yayını Okumak için Tıklayın

Bilgi Ortaklarımız