• Subscribe to Our Newsletter

OUR JOURNEY IN
PUBLIC GOVERNANCE

2022

Büyükşehirlerde İyi Yönetişim
"Daha Kaliteli Yaşam" Demektir

Türkiye'deki 27 büyükşehir belediyesini iyi yönetişim ilkeleriyle vatandaş gözünden inceleyerek oluşturduğumuz Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi, küresel olarak uygulanabilecek özgün bir model olarak geliştirildi.

2021

Child and Parent Friendly Local Governments

İstanbul ilçe belediyelerinin incelendiği Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi ile yerel yönetimlerin kapsayıcı ve adil politikalar geliştirmesini öneriyor, paylaştığımız iyi örneklerle yerel yönetimlerde karşılıklı öğrenmeyi hızlandırıyoruz.

Bu proje; bütüncül yaklaşıma sahip olması, karşılıklı öğrenmeyi sağlaması, iş birliği fırsatları oluşturması ve veri temelli çalışmaları başlatması açısından çok önemli.

Dr. Şengül Altan Arslan
İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Yerelde İyi Yönetişimin Kalitesini Artırıyoruz

Avrupa Konseyi’nin 12 iyi yönetişim ilkesini yerel yönetimler için işlevsel hale getiren Entegre Belediye Yönetişim Modeli ve Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesinin iyi yönetişim uygulamalarını ölçen Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi’ni geliştirdik.

2020

Yerel Kalkınmada
Yönetişimin Önemi

Katılımcı paydaş süreçlerinin sağlanması için Yerel Kalkınma Rehberi ile iyi yönetişim kültürüne dayalı politika geliştirme araçları paylaştık. Kentlerin insanlar için daha güvenli, dayanıklı ve yaşanabilir yerleşimler haline gelmesi için de Bütüncül Sosyal Hizmet Yönetişimi yayınımızı hazırladık.

Güçlü kalkınma, rekabetçilik ve yaşam kalitesi için iyi yönetişim şart. Kentlerimizin ve ülkemizin rekabet kapasitesinin artmasında İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi önemli bir yol arkadaşı olacaktır.

Orhan Turan
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı

Kamu Düzenleme Kalitesi
Serimizin İkinci Yayını

2015 Raporu’nun ardından OECD Kamu Düzenleme Kalitesi 2018 Raporu’nu da Türkçe’ye kazandırarak kamu karar mekanizmalarının ilgisine sunduk.

Özel sektör, kamu ve sivil toplum yöneticilerine yönelik lansmanımızı, TÜSİAD iş birliğiyle gerçekleştirdik.

2019

Dünyanın İlk
Belediye Entegre Raporu Türkiye’den

Belediye Yönetişim Karnesi© önerilerimizden biri olan Entegre Raporlama’yı hayata geçiren Kadıköy, dünyada entegre rapor yayınlayan ilk belediye oldu. Kurucumuz ARGE’nin danışmanlığında yürütülen projeye biz de katkı sağladık.

STK’lar Modelimizi Benimsiyor

Çeşitli STK’lar Belediye Yönetişim Karnesi© modelimizi kendi projelerine uyarlayarak kullanıyor.

2018

Belediyelerin Yönetişim Kalitesini Geliştiriyoruz

İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi© ile belediyelerin öğrenme hızını, ölçerek tetiklemeyi amaçlıyoruz. Araştırmamızı vatandaş bakışıyla yürütürken, paydaş katılımını artırmak için muhtarlar ve gençlerle ortak çalışmalar da gerçekleştirdik.

Sonuçlarımızı Paylaştık

Yayınımızı ve araştırmamızın sonuçlarını paylaştığımız konferans, ulusal basın tarafından ilgiyle takip edildi.

2017’de geliştirdiğimiz model OECD tarafından iyi örnek olarak gösterildi, dünyada ilgi çekti.

Yönetişim kalitesini ölçmek için araç geliştirmek hem uygulayıcılar, hem de akademisyenler için çok önemli. Bilgi birikimini ileri taşıyan yenilikçi ve örnek bir model.

Shabbir Cheema
Harvard Kennedy School

2017

Türkiye’den Dünyaya
Özgün Bir Model:
Belediye Yönetişim Karnesi©

Belediyeler, vatandaşın yaşam kalitesinin gelişiminde en hızlı aksiyon alabilen kamu kurumlarıdır. Yerel yönetimlerin yönetişim kalitesinin gelişmesi daha iyi bir gelecek için çok önemli. Geliştirdiğimiz Belediye Yönetişim Karnesi© Modeli ile belediyelerin kamuya açık verilerini “vatandaş bakışıyla” inceliyor ve iyi örneklerle öğrenme hızını artırmayı amaçlıyoruz.

2016

İlk Mezunlarımıza Tebrikler!

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı ile daha kapsayıcı, katılımcı ve hesap verebilir karar alma mekanizmalarını destekliyoruz. 16 haftalık programı başarıyla tamamlayan lider kamu yöneticilerini tebrik ediyoruz.

Bu eğitim kamu uzmanları için büyük bir fırsat, eğitimden azami derecede faydalandık. Sonraki katılımcıların da eğitimden aynı verimle yararlanacağına inanıyorum.

Ahmet Kebeli
Gençlik ve Spor Bakanlığı

Kamu Düzenleme Kalitesi
Serimizin İlk Yayını

Kamu düzenlemelerinin kalitesi vatandaşın yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Uluslararası kamu düzenleme standartlarını Türkçe’ye kazandırarak öğrenme hızını artırmayı hedefliyoruz. OECD Kamu Düzenleme Kalitesi 2015 Raporu’nun önerilerini TÜSİAD iş birliğiyle kamu ve özel sektör yöneticileriyle paylaştık.

2015

Akademi’nin İlk Konferansı!

Gerçekleştirdiğimiz ilk geniş kapsamlı konferans Kamuda İyi Yönetişim – Politikalar ve Uygulamalar oldu. Daha iyi bir gelecek için, kamu uzmanlarının yönetişim yetkinliklerini geliştiriyor, uluslararası bilgiye erişimi artıran, öğrenme ortamını tetikleyen etkinlikler düzenliyoruz.

2014

Akademi’nin İlk Yayını 
Kamuda İyi Yönetişim

OECD’nin düzenleyici politikalar ve iyi yönetişim önerilerini sıraladığı Kamuda İyi Yönetişim raporunu Türkçe’ye kazandırdık. OECD iş birliğiyle yayınladığımız bu ilk kitabımızla uluslararası yönetişim standartlarını Türkiye’de paylaşmış olduk.