• Bültenimize Kaydolun

İyi yönetişim ilkeleri ışığında belediyelerde karar alma, kaynak tahsisi ve kullanımı, hizmet sunumu, kurumsal yapıların toplumsal cinsiyete duyarlı kılınması, eşitsizliklerin azaltılması...

Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi

Geliştirdiğimiz Belediye Yönetişim Karnesi© modelinin, kadınlar ve kız çocukları bakış açısıyla yerel yönetimlerde kapsayıcılığı geliştirecek şekilde kullanılması önerisi bize heyecan verdi. Bu bağlamda, Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi ile iyi yönetişim ilkeleri ışığında belediyelere karar alma, kaynak tahsisi ve kullanımı, hizmet sunumu ve kurumsal yapıların toplumsal cinsiyete duyarlı kılınması ve eşitsizliklerin azaltılması konusunda katkı sunmayı hedefledik.

Bu çalışma ile ülkemizde kız çocukları ve kadınların, eşit ve özgür bireyler olarak yaşamlarını daha kaliteli ve iyi koşullarda sürmelerine katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yaklaşımın yaşlılar, engelliler gibi farklı kesimler ve çevre gibi öncelikleri olan sivil toplum kurumlarının da yerel yönetimlerin faaliyetlerini irdelemeleri ve veri temelli katılımcılığı artırmaları açısından faydalı olacağını umuyoruz.

Yazarlar
Katkıda Bulunanlar

Dr. Fatma Öğücü Şen

Araştırma Direktörü

Ege Tekinbaş

Hilal Dokuzcan

İlknur Üstün

Sinem Mısırlıoğlu

Zehra Tosun