• Bültenimize Kaydolun

Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi

KA.DER işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmayla, ülkemizde kız çocukları ve kadınların eşit ve özgür bireyler olarak gelişmesine, yaşamlarını daha kaliteli ve daha iyi koşullarda sürdürmelerine katkı sağlıyoruz.

Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi

Geliştirdiğimiz Belediye Yönetişim Karnesi© modelinin, kadınlar ve kız çocukları bakış açısıyla yerel yönetimlerde kapsayıcılığı geliştirecek şekilde kullanılması önerisi bize heyecan verdi. Bu bağlamda, Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi ile iyi yönetişim ilkeleri ışığında belediyelere karar  alma, kaynak tahsisi ve kullanımı, hizmet sunumu ve  kurumsal yapıların toplumsal cinsiyete duyarlı kılınması ve eşitsizliklerin azaltılması konusunda katkı sunmayı hedefledik.

Bu çalışma ile ülkemizde kız çocukları ve kadınların, eşit ve özgür bireyler olarak yaşamlarını daha kaliteli ve iyi koşullarda sürmelerine katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yaklaşımın yaşlılar, engelliler gibi farklı kesimler ve çevre gibi öncelikleri olan sivil toplum kurumlarının da yerel yönetimlerin faaliyetlerini irdelemeleri ve veri temelli katılımcılığı artırmaları açısından faydalı olacağını umuyoruz.