• Bültenimize Kaydolun

Katılımcı Demokrasi Okulu

Avrupa Konseyi Katılımcı Demokrasi Okulu'nun ilk aşaması olarak katılımcı demokrasiyle ilgili standart ve araçların deneyimlenerek öğrenildiği bir eğitim döngüsüdür.

Bilgi Ortaklarımız

Katılımcı Demokrasi Okulu

Avrupa Konseyi'nin Katılımcı Demokrasi Okulu'nda katılımcı demokrasiyle ilgili standart ve araçları paylaşılmaktadır. Bu eğitim, Avrupa Konseyi Katılımcı Demokrasi Okulu'nun ilk aşamasını oluşturmaktadır. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar takip eden aşamaları tamamladıktan sonra mezun olmaktadır.

Eğitimler, alanda uzun süre deneyimi olan uluslararası ve Türk uzmanlar tarafından sunulmaktadır. Etkileşimli bir öğrenme ortamı, iyi uygulama örnekleri, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve vatandaşları yerel siyasi karar alma süreçlerine etkili bir şekilde dahil etme, diğer uzmanlar ve uygulayıcılarla etkileşim imkanı kazanımlarını içeren eğitim Türkiye'de ilk kez Avrupa Konseyi ve İstanbul Kent Konseyi iş birliğinde 18-22 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Detayları her dönem ayrıca belirlenmekle birlikte programın genel akışı aşağıdaki gibidir.

Program

  • Tanışma Toplantısı: Katılımcılara yerel siyasi karar alma süreçlerinde sivil katılımın temel kavramları ve değerleri aktarılır ve Avrupa Konseyi'nin sivil katılımla ilgili standart ve kılavuzları paylaşılır. Katılımcıların, vatandaşların katılımını arttırmada karşılaştıkları en yaygın zorluklardan bazılarına odaklanılır ve eğitim için gündem tanıtılır.
  • Katılımcıların Hazırlık Dönemi: Tanışma toplantısında uzmanlar, katılımcılara katılımcı araçlarla ilgili deneyimlerini değerlendirmeleri gibi bazı "ev ödevleri" verir, böylece katılımcılar Okul'da paylaşmak üzere bilgi edinmiş olur.
  • Eğitim Dönemi: Düzenlenecek eğitimde, katılımcılar, kapsayıcı vatandaş katılımı kavramları, vaka çalışmaları, araçlar ve yerel düzeyde katılımcı politika oluşturma ile ilgili modellerin sunumlarıyla etkileşimli grup çalışmaları ve masabaşı tartışmalarına katılır. Oturumlar, yerel düzeyde vatandaş katılımına yönelik çeşitli yaklaşımları, katılımın maksimize edilmesi için stratejileri, kamu danışmanlık planları tasarımı için alıştırmaları ve yerel düzeyde katılımcı politika oluşturmaya ilişkin bir dizi konuya yönelik araç setlerini ve vaka çalışmalarını kapsar.

Kimler katılabilir?

  • Kamu görevlileri (seçilmiş görevliler dahil) ve sivil toplum kuruluşlarının (STK'lar, Vatandaş Meclisleri dahil) temsilcileri katılabilir.
  • Eğitim ve tüm çalışmaların dili İngilizce'dir ve katılımcıların kendilerini ifade etmek ve deneyimlerini paylaşmak için yeterli İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
  • Katılımcıların cinsiyet dengesi, coğrafi dağılım dengesi, STK'lar ve yerel yönetim temsilcileri arasında denge gözetilecektir. Ayrıca katılan belediyelerin politik olarak dengeli olması da önemli bir değerlendirme unsurudur.