• Bültenimize Kaydolun

Katılımcı Demokrasi Okulu Mezuniyet Töreni

Avrupa Konseyi'nin katılımcı demokrasiyle ilgili standart ve araçlarını içeren Katılımcı Demokrasi Okulu'nun mezuniyet törenini İstanbul'da gerçekleştirdik.

Katılımcı Demokrasi Okulu Mezuniyet Töreni

İstanbul, 13 Haziran 2024

Katılımcı Demokrasi Okulu'nun temel eğitimlerini Türkiye'de ilk kez Eylül 2023'te İstanbul'da Avrupa Konseyi, Argüden Yönetişim Akademisi ve İstanbul Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirdik. Argüden Yönetişim Akademisi Proje Lideri Melis Türker Ankara'da gerçekleştirilen ikinci temel eğitimde eğitmen ve kolaylaştırıcı olarak yer aldı.

Avrupa Konseyi'nin katılımcı demokrasi standartlarının ve araçlarının tanıtıldığı temel eğitimlerin ardından her araca yönelik derinlemesine bilgilerin paylaşıldığı uzmanlaşma eğitimleri gerçekleştirildi.

6-7 Aralık 2023'te Sivil Katılım Aracı (Civic Participation Tool) eğitimini İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı iş birliğinde gerçekleştirdik. 

11-12-13 Aralık 2023 tarihlerinde çocukların katılımcı demokrasiyi deneyimlemeleri amacıyla geliştiren Okul Katılımcı Bütçe (School Participatory Budget) Aracı'nın derinleşme eğitimini Avrupa Konseyi iş birliğinde çevrimiçi olarak düzenledik.

Gençlerin karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarının bir aracı olan U-Change Aracı eğitimini ise 18 Aralık 2023'te İstanbul Kent Konseyi ev sahipliğinde yüz yüze olarak gerçekleştirdik.

Sivil katılımı artırmayı dijital olarak kolaylaştıran CivicLab Aracı'nın derinleşme eğitimini ise 21 Aralık 2023'te Avrupa Konseyi ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi iş birliğinde ve Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirdik.

Katılımcı Demokrasi Okulu Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Derinleşme eğitimlerinin ardından katılımcıların araçları profesyonel hayatlarında kullanabilmeleri için yaklaşık 6 aylık bir süre ayrıldı. Bu sürenin ardından 13 Haziran 2024'te gerçekleştirdiğimiz mezuniyet töreninde ise eğitime ve araçlara dair geri bildirimler alındı, katılımcıların araçları nasıl kullandıklarına/kullanmayı planladıklarına dair deneyim paylaşımları gerçekleşti ve sertifikalar teslim edildi. 

Etkinliğin açılış konuşmaları STGM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yakup Levent Korkut, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Avrupa Konseyi Seçimler ve Katılımcı Demokrasi Bölümü Kıdemli Program Danışmanı Cornelia Perle tarafından yapıldı. 

Açılış konuşmalarının ardından STGM Politika İzleme Uzmanı Hakan Ataman ve Argüden Yönetişim Akademisi Danışmanı Dr. İnan İzci katılımcı demokrasi ve sivil katılım konulu sunumlar yaptı. 

Sunumların ardından katılımcılar kullandıkları Katılımcı Demokrasi Araçları ile ilgili deneyim paylaşımları gerçekleştirdiler ve konunun uzmanı olan kolaylaştırıcılar eşliğinde Türkiye'de neler yapılabileceğini tartıştılar. 

Etkileşimli bir öğrenme ortamı olarak dizayn edilen günün sonunda katılımcılar sertifikalarını, Avrupa Konseyi Seçimler ve Katılımcı Demokrasi Bölümü Kıdemli Program Danışmanı Cornelia Perle, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ve Argüden Yönetişim Akademisi Genel Sekreteri Gaye Uğurlu Fırat'tan aldılar.

Katılımcı Demokrasi Okulu'ndan yoğun olarak yerel yönetimler ve sivil toplum çalışanları olan 50 kişi mezun oldu. Türkiye'de sürdürülebilir toplumsal gelişme için birer elçi olan mezunlarımızı tebrik ederiz.

 

İlgili Kişiler