• Bültenimize Kaydolun

Yönetişim Mükemmelliği Yolculuğunun 10. Yılı

Sivil Toplumda Kaynak Yaratmak ve Kitlesel Fonlama Buluşması

Argüden Yönetişim Akademisi olarak, Yönetişim Mükemmelliği Yolculuğunda 10. Yıl Buluşmalarımız kapsamında Ashoka Senior Fellow, Good4Trust.org  kurucusu Dr. Uygar Özesmi ile Müze Gazhane’de “Sivil Toplumda Kaynak Yaratmak ve Kitlesel Fonlama” konulu bir buluşma gerçekleştirdik.

Yönetişim Mükemmelliği Yolculuğunun 10. Yılı

Sivil Toplumda Kaynak Yaratmak ve Kitlesel Fonlama Buluşması

2 Mayıs 2024

Etkinlik, Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yılmaz Argüden’in açılış konuşmasıyla başladı. İyi yönetişimin benimsenmesi ve kurumların paydaş ilişkileri, değer yaratma süreçlerine değinen Dr. Argüden, sivil toplumda entegre raporlamanın önemini vurguladı.

Akademi Genel Sekreterimiz Gaye Uğurlu Fırat’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşimize Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı mezunlarımız, Katılımcı Demokrasi Okulu mezunlarımız ve sivil toplumun önde gelen temsilcileri katıldı. Sertifika programımızın eğitmenlerinden Dr. Uygar Özesmi, sivil toplumda kaynak yaratma yöntemlerini ve iyi yönetişimin tüm süreçlerde gerekli olduğunu paylaştı.

Dr. Uygar Özesmi'nin etkinlikte paylaştığı görüşlerinden bazıları:

 • Kurumların bağış toplayabilmek için en önemlisi güven kazanmaları. Bunu sağlayan en önemli şeylerden bazıları ise kurumların şeffaflığı, hesap verebilir olması, hesap sorulabilirliği… Yani yönetişim ilkelerinin kurum içinde benimsenmiş olması, uygulanıyor olması çok önemli.
 • Kurumun sadece yönetişimi  benimsemesi ve uygulaması da yeterli değil. Bağımsız ve başka kurumlar tarafından denetlenmesi de gerekiyor. Good4Trust’ta biz bunu gıda sertifikasyon sistemiyle yapıyoruz örneğin… Sivil toplumda ise Açık Açık bunu sağlayan önemli platformlardan biri.
 • Sivil toplum kuruluşlarının önemli kaynaklarından biri üyelik gelirleri. Yani STK’nın tabanının kuruma ne kadar sahip çıktığı, ne kadar ait hissettiği. Bunu sağlamak da üyeleri düzenli bilgilendirme, dinleme, geri bildirimler alma, üyelerden de öğrenme, geri bildirimlere yönelik aksiyon alma ve bu konuda iletişimi sıkı tutma.
 • Kaynak geliştirmenin birinci kuralı destekçilerine kurumu desteklemelerini “SOR VE TEKRAR SOR
 • change.org’ta yaptığımız şey kullanıcıların tamamı için yönetişimi de gözeterek alt yapı oluşturmak. Kullanıcılar hangi kampanyayı isterse oluşturabilir, imzalayabilir. Kaynak yaratmanın bir yöntemi olarak ise değişim için eyleme geçen kullanıcıya destek talebinde bulunmak var. İmzaladığı bir kampanyadan sonra bağış yapması için veya kampanya yaygınlaştırması için talepte bulunmak örneğin…
 • Özel sektörün fon/hibe/bağış motivasyonları:
  1- Bazısı sizin projenizin yalnızca PR değerine bakıyor. Mecbur kalmadıkça böyle destekçiler bulmayın.
  2- İşin itibarına bakanlar var. “Ben bu çalışmayı itibarım için destekleyeceğim” diyor.
  3- “Ben itibarımı medya ve görünürlükle değil doğrudan bu projeden faydalanan bireyler ve kurumlar üzerinden koruyacağım.” diyenler var.

  En temelde KSS’lerde ilişkiler önemli. %70-80’lerde bu ilişkiler üzerinden ilerliyor.

İlgili Kişiler