• Bültenimize Kaydolun

Çocuklara birlikte yaşama kültürünü deneyimleyerek öğreten, çocukların güvenilir bireyler olarak yetişmeleri ve güven duyulan kurumların inşasında rol oynamaları için hazırlayan, “iyi yönetişim” kültürünün tohumlarını çocukluktan itibaren eken bir programdır.

Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey

Geleceği iyileştirmek için çalışmalar yaparken geleceğin asıl sahipleri olan çocuklarla birlikte hareket ettiğimizde yaşam kalitesinin artmasına anlamlı katkılar sağlamış oluyoruz. Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Programı ile çocukların iyi yönetişim kültürünü benimsemiş sorumlu bireyler olarak geleceği şekillendirmesine katkıda bulunuyoruz.

Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey programından mezun olan bugünün ve geleceğin lideri sorumlu bireyler, kendisi ve toplumla ilgili sorunların çözümünde kararlara katılıyor, sorumluluk üstleniyor. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirirken attığı adımlar tutarlı ve adil oluyor, aldığı kararlarla ilgili şeffaf şekilde hesap verebiliyor. Kararlarının sonucu ise hem kendisi hem de toplum için değer yaratıyor, etkili oluyor. Böylelikle hem bireysel hem de toplumsal olarak “karşılıklı güven” duyulan ilişkiler gelişiyor.

9-10 yaş grubundaki çocuklarla bir araya geldiğimiz program boyunca demokrasi ve haklarımız, birlikte yaşam, dayanışma ve gönüllülük, finansal okuryazarlık, güvenli bilgiye erişim, çevre bilinci, sağlıklı yaşam konuları ele alınıyor. 7 modülden oluşan program, tüm programın uygulanması, çevrimiçi (online) uygulama ve modül bazlı uygulama olmak üzere 3 farklı uygulama biçiminde çocuklarla buluşuyor.

Tüm Programın Uygulanması:

  • 7 modülden oluşan tüm içerik 20 hafta boyunca hazırlanan sırayla uygulanır.
  • Tüm eğitim öğretim yılında, ilk yarısı 1. Dönem ikinci yarısı 2. Dönemde olacak şekilde 2 dönemde uygulanır.

Çevrimiçi (Online) Uygulama:

  • 7 modülden oluşan tüm içerik hazırlanan sırayla kısaltılmış şekilde uygulanır.

Modül Bazlı Uygulama:

  • 7 modülden ikisi olan ve programın temel basamağını oluşturan "Demokrasi ve Haklarımız" ve "Dayanışma ve Gönüllülük" modüllerinde yer alan kazanımları edinmiş olan çocuklarla uygulanır.

Geleceğimizin iyi yönetişim kültürüyle şekillenmesi için sizi de aramızda görmek isteriz. Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey programına bireysel olarak katkı sağlayabilir ya da kurumsal iş birlikleri yapabilirsiniz.

Önceki İşbirliklerimiz

Bireysel Gönüllülük için;

Toplumsal iyiye ulaşmak için bireysel olarak yaratılabilecek en güzel değerlerden biri “gönüllü olmak”. Bu programda bireysel olarak gönüllü olabilir, hem çocukların gelişimine hem de güven duyulan bir toplumun inşasına katkıda bulunabilirsiniz. Böylelikle daha bir gelecek için kültürel gelişime katkıda bulunabilirsiniz.

Kurumsal İş Birliği için;

ÖÇSB Programı, kurumsal iş birlikleri ile etkisini artırır ve daha fazla değer yaratır. Bu programda iş birliği yapmanın farklı yöntemleri bulunur: 
Programın okulunuzda/kurumunuzda yer alan çocuklarla bir araya gelmesini sağlayabilirsiniz.
STK’nızın paydaşı olan çocuklarla uygulama yapabilirsiniz.
Başka kurumlarda/okullarda yapılacak uygulamaları ayni ya da nakdi olarak destekleyebilirsiniz.

Yaratılan Değer

Uygulamalarımızla yarattığımız değeri ölçme değerlendirme uzmanlarıyla birlikte ölçümlüyor, çocuklardaki gelişimleri raporluyoruz. Programın ilk yılından bu yana yapılan geleneksel ve yenilikçi metotların harmanlanmasıyla gerçekleşen ölçme değerlendirme çalışmalarımızın özet sonuçlarından bazılarını paylaşmak isteriz.

Birlikte yaşama kültüründe gelişim

Öğretmenlerden ve velilerden alınan geribildirimlere göre, çocukların birlikte yaşam kültürünü daha iyi içselleştirdikleri gözlemlenmiştir.

Sorgulayıcı yaklaşımda artış

Program sayesinde çocukların doğru bilgiyi tespit için sorgulama kapasitelerinde artış gözlemlenmiştir.

Haklara saygı ve iş birliğinde artış

Program içerisindeki grup etkinlikleri sayesinde çocukların haklara saygı, adil yaklaşımın benimsenmesi ve iş birliği geliştirme kültüründe artış görülmüştür.

Özgüven ve hesap verebilmede artış

Çocukların özgüvenlerinde, kendilerini ifade etme ve davranışlarıyla ilgili şeffaf bir şekilde hesap verebilme potansiyellerinde artış görülmüştür.

Sorumluluk bilincinde artış

Öğretmenlerden ve velilerden alınan geribildirimlere göre çocukların evde ve okulda daha fazla sorumluluk üstlendikleri gözlemlenmiştir.

Güven ve çocuk katılımında artış

Çocuk haklarına saygılı yaklaşım sayesinde güven ikliminin tesisi oluşturulmuş ve çocukların katılımında artış gözlemlenmiştir.

Adil ve iyi niyetli çözüm üretmede artış

Çocukların çatışma çözümünde yetkinlikleri gelişmiş ve katılımcıların tamamı için adil, iyi niyetli ve yararlı çözümler üretme kapasitelerinde artış gözlemlenmiştir.

Değer yaratmada artış

Çocukların çevreye karşı sorumlulukları, sağlıklı yaşam bilinçleri ve birlikte iyi yaşama kültürü konusunda olumlu yönde geliştikleri görülmüştür. 

Katılanlar Ne Diyor?

Bu projede emeği geçenleri gerçekten tebrik ediyorum… Birçok okulda da bu etkinliklere devam edebilmek en büyük dileğim… İhtiyaç büyük ve çocuklar almaya hazırlar ve muhteşemler.

Ayşe Filippidis2021&2022 Gönüllümüz

İyi ki gönüllü olmuşum, vesile olduğunuz için çok teşekkür ederim. Güzel bir yolda gönül birliği içinde olduğumuz bu proje iyi ki var. Keşke bütün çocuklar bu etkinliklerle buluşabilse, bu harika proje için teşekkürler.

Lale Başak2021 Gönüllümüz

Biz onların hayatına dokunmak isterken onlar da bizimkine dokunuyor aslında, bu projenin aslında kime faydası oluyor bilemedim. Günümü değil ömrümü iyileştiren geri bildirimler alıyorum.

Bezni Çevik2021 Gönüllümüz

Oynadığımız oyunlarla birbirimizin haklarına saygı duymayı, paylaşmayı, doğayı korumayı, istek ve ihtiyaçları anlamayı öğrendim. Gönüllü ablalarımı çok sevdim, büyüklere gönüllü olmalarını tavsiye ederim.

Melek, 10 yaşında bir öğrencimiz

Bu projeyle sorumluluklarımı, haklarımı, bütçemi ve medyayı kullanmayı, çevreyi korumayı ve yaşamın ne kadar güzel olduğunu öğrendim. Daha pek çok şey öğrendim, anlatmakla bitiremem

Hamza, 10 yaşında bir öğrencimiz

Oynadığımız oyunları, konuştuğumuz konuları hayatım boyunca unutmayacağım.

Eylül, 9 yaşında bir öğrencimiz

Bu program çocuğumun hem kendine hem de çevresine duyduğu sorumluluk duygusunu geliştirdi. Her etkinlikten sonra büyük bir heyecanla yaptıklarından bahsetti. Çocuklarımız da biz de çok mutlu olduk, emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

2021 Öğrenci Velisi

Etkinlikler başladıktan sonra çocuğumun sorumluluk bilincinde artış gözlemledim. Deneyimledikleri konularda veli olarak bizim de farkındalığımız arttı. Bu program dünyaya iyi geliyor, umuyorum daha çok öğrenci ve veliye ulaşır.

2021 Öğrenci Velisi

Çocuğum evde etkinliklerden ve gönüllü ablalarından o kadar bahsetti ki sizlerle tanışmak istedim. Yaptığınız çalışmaları görünce sizi neden çok sevdiğini anladım, gerçekten çok iyi bir iş yapıyorsunuz.

2022 Öğrenci Velisi

Gönüllülerden, çocuklardan, öğretmenlerden ve velilerden aldığımız geri bildirimler bizi çok sevindirdi. Çocukların sorumlu bireyler olması için destekleyici rol üstlendiğimiz bu programın çocuklarda davranış değişikliğine yol açtığını hep birlikte gözlemledik.

Didem Mülayimsi ArgüdenAcarkent Rotary Kulübü 2021&2022 Dönem Başkanı

Harika bir Proje oldu. Eminim bu çocukların hayatlarında unutamayacakları bir iz bıraktık.

Cem Gürpınar2021 Rotary Bölge Guvernörü Eşi

Çocukların yüzündeki mutluluğu görüp, sorduğumuz sorulara projenin hedefleri doğrultusunda cevaplar aradığımızda bizler de çok mutlu olduk.

Ömer OğuzAcarkent Rotary Kulübü Kurucu Başkanı