• Bültenimize Kaydolun

STK YÖNETİŞİMİ
YOLCULUĞUMUZ VE KATKILARIMIZ

2023

Eğitimde İyi Örnek

Eğitim Reformu Girişimi tarafından düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nda çocukların iyi olma haline ve öğrenmesine katkı sunan, yeni ve yaratıcı, kişisel ya da akademik gelişime katkı yapan, bilgi, beceri ya da davranış kazandıran çalışma olarak seçildik.

Cumhuriyete Sözümüz Var

Toplumdaki şikayet alışkanlığını uzun vadeli çözüm arayışlarına dönüştüren gençlerle birlikte, Cumhuriyetin 100. yılında sorunlara çözüm önerilerimizi Gençliğin Manifestosu'yla paylaştık. Gençliğin Manifestosu’nda daha iyi bir gelecek için gençlerin öncelikleri ve taahhütleri, güven kültürüne odaklanma, gelecek kuşaklar için sorumluluk alma, sürekli öğrenme ve gelişim sağlama, doğaya sevgi ve saygıyı güçlendirme, insan değerlerini temel yaşam ilkeleri olarak benimseme gibi önemli temalarda 23 madde yer alıyor. 

2022

Gençler Yönetişimde Derinleşiyor

Gençler, iyi yönetişim kültürüyle geleceği inşa etmek için gönüllü katkılarını artırıyor. Giderek artan üye sayısıyla Gençlik Ağı, iyi yönetişim kavramını yaşamın her alanında anaakımlaştırmak için hevesle çalışıyor. Eğitim, araştırma ve iletişim alanlarında projeler gerçekleştiren Gençlik Ağı, 2020’deki kuruluşundan bu yana gençlerin gönüllü katkısı yaklaşık 3 katına çıkarak 2022’de 8.420 saate ulaştı.

Gençler Gençlik Politika Okulu’nda

Farklı gençlik STK’larından gençlerin sivil katılım, politika hazırlama, savunuculuk, kampanya hazırlama, izleme ve değerlendirme konularında yetkinliklerini geliştiren Gençlik Politika Okulu ilk mezunlarını verdi.

2021

Çocukların Gelişimi için Güncel İçerikler

2017 yılında başlattığımız Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey programımızın 5. yılında içerik ve tasarımlarımızı çocukların, uygulayıcıların ve uzmanların görüşleri doğrultusunda revize ettik. Programımızı günümüz ihtiyaçlarını da dikkate alarak dönemsel olarak güncelliyoruz.

Tasarladığımız “Sağlıklı Yaşam” modülü ile programımız pandemi sonrası gündelik hayata uygun hale geldi.

Bu programın bir gönüllüsü olarak programı Türkiye’de ve dünyada yaygınlaştırmak benim kişisel hedefim oldu. Böyle güzel içerikleri ve sonuçları olan projeden neden herkes yararlanmasın ki?

Bezni Çevik2021 Gönüllümüz

Açık Açık STK’sı Olduk

Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışımız gereğince Açık Açık Platformu’na üye olarak finansal bilgilerimizi, yarattığımız sosyal etkiyi, yönetim kurulu üyelerimiz ve çalışan listelerimizi web sitemizin yanı sıra, kamuya açık olan bu platform üzerinden de detaylı bir biçimde paylaşmaya başladık.

2020

Gençler İyi Yönetişim Kültürünü Yaygınlaştırıyor

YÖN101 eğitim programımızın mezunları Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı çatısı altında iyi yönetişim çalışmalarına devam ediyor. Gençlik Ağı üyeleri, geliştirdikleri proje ve yürüttükleri araştırmalarla iyi yönetişimi deneyimliyor, çeşitli kurumlarla iş birlikleri kuruyor, iyi yönetişim kültürünün gençler arasında yaygınlaşmasında öncü rol üstleniyor.

Yönetişim Gençlik Ağı, birçok farklı alanda fırsatlar sunan disiplinlerarası bir öğrenme platformu.

Yakup GözderesiYönetişim Gençlik Ağı

İyi Yönetişim Kültürü
Dünya Çocuklarına Yayılıyor!

Eğitim materyallerimizin İngilizce versiyonlarını hazırlayarak tüm dünya çocuklarının programdan yararlanabilmesi için ilk adımı attık.

Çocukların birlikte yaşama kültürünü benimseyerek gelişmeleri için oluşturduğumuz eğitim programımız KidZania iş birliğiyle ABD, Meksika, Fransa, Japonya gibi 20 ülkede uygulanmaya başlandı.

2019

Gençler için İyi Yönetişim

2019’da ilk mezunlarını veren YÖN101 eğitim programımızla, daha iyi bir gelecek için inisiyatif alan üniversiteli genç liderlerin iyi yönetişim yetkinliklerini geliştiriyoruz.

STK’ların Kapasite ve Yetkinliklerini Artırıyoruz

SivilAnt iş birliğiyle Antalya’da 50 STK temsilcisine mevzuat bilgisi, strateji, iletişim becerileri, çatışma yönetimi, proje yönetimi, kaynak yaratma, gönüllülük, görünürlük, yaygınlaştırma ve uluslararasılaşma konularında eğitici eğitimi verdik.

Entegre Raporlama
Sivil Toplumda Benimseniyor

Savunucusu olduğumuz Entegre Düşünce ve Raporlama anlayışının sivil toplumda yayılmasını önemsiyoruz. TEGV’in 2018 Entegre ve YKKD’nin 2017–19 Etki Raporlarının hazırlanma süreçlerine katkı sağladık.

2018

Çocuklar Yönetişim Kültürüyle Gelişiyor

İyi yönetişim kültürü çocuklukta benimsendiğinde daha etkili oluyor. Bu düşüncüyle geliştirdiğimiz Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey programıyla 9–10 yaş grubu ilkokul öğrencilerinde aktif ve sorumlu vatandaşlık bilincinin yeşermesine destek veriyoruz.

Okuyacağım okul seçilirken benim de kararlara katılım hakkım var.

9 yaşında bir öğrencimizÖğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Programı, 2017

2017’de başlattığımız programla 2018 sonu itibariyle Türkiye’de 20 şehirde 3.000’i aşkın çocukla buluştuk.

2017

Etki ve Değer Yaratmak için: Anlamlı Paydaş Katılımı

Karar kalitesi ve kurumlara duyulan güveni artırmanın yolu anlamlı ve etkili paydaş katılımı süreçlerinden geçiyor. Bu alandaki önemli kaynaklardan biri olan İstişare: Paydaşların Kararlara Katılımı kitabını Türkçe’ye kazandırıp yayılımını gerçekleştirdik.

11. Kalkınma Planı

Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı’ için oluşturulan “Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” özel ihtisas komisyonlarına davet edildik ve politika yapım süreçlerine iyi yönetişim bakış açısıyla katkı sağladık.

STK’larda Yönetişim Yetkinliği Gelişiyor

Adana ve İstanbul’da eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz Sivil Toplumda İyi Yönetişim sertifika programımız ilk mezunlarını verdi. 11 gün 22 dersten oluşan programdan 58 sivil toplum lideri mezun olurken, 92 sivil toplum yöneticisi ise katılım belgesi aldı.

Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı’nda eğitmen olmak benim için de çok öğretici bir süreç. Bu eğitim için Akademi’ye teşekkür ederim.

Erdal YıldırımVehbi Koç Vakfı, Genel Müdür

2016

STK’ları Güçlendirecek Politika Önerileri Geliştiriyoruz

Katılımcı demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından sivil toplumun güçlendirilmesi için TEPAV ve TESEV iş birliğiyle Adana, Ankara ve İstanbul’da çalıştaylar düzenledik. Sivil toplum temsilcileriyle yürüttüğümüz çalışmalarla kapsayıcı bir öneri paketi hazırladık.

ERTA Kurucu Üyesi Olduk

Entegre Düşünce ve Raporlama anlayışının savunucusu olarak farkındalık yaratmak ve şirketlerin bu alandaki uygulamalarına destek olmak amacıyla Entegre Raporlama Türkiye Ağı’nın kurulmasında rol oynadık, kurucu üyeler arasında yer aldık.

2015

G20 Liderlerineİyi Yönetişim Önerileri

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden G20 hükümetlerine, C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyesi olarak sivil toplum için önemli olan ulusal ve uluslararası alandaki farklı konuları istişare ederek görüş bildirdik.

Daha kaliteli bir raporlama sistemi adına koyduğumuz bu önemli öngörüler ve Entegre Raporlama konusundaki destek ve katkılarınız çok değerli.

Paul DruckmanUluslararası Entegre Raporlama Konseyi, CEO

2014

Sivil Toplumun Gelişimine Katkı

Yönetim kurullarında kadın temsilini artırarak toplumsal kalkınmayı destekleyen YKKD’nin, kadın yönetim kurulu üyelerini güçlendirmek için hazırladığı mentorluk programının geliştirilmesine ve kadın adayların eğitimine katkı sağladık.