• Bültenimize Kaydolun

Cumhuriyetin 2. yüzyılı başlarken, şikayetçi olmak yerine çözümün bir parçası olmak isteyen gençler olarak daha iyi bir gelecek için Cumhuriyete Sözümüz Var! Gençliğin Manifestosunda daha iyi bir gelecek için gençlerin öncelikleri ve taahhütleri, güven kültürüne odaklanma, gelecek kuşaklar için sorumluluk alma, sürekli öğrenme ve gelişim sağlama, doğaya sevgi ve saygıyı güçlendirme, insan değerlerini temel yaşam ilkeleri olarak benimseme gibi önemli temalarda 23 madde yer alıyor. 

Gençliğin Manifestosu

Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Gelecek için, Atatürk’ün Biz Gençlere Emanet Ettiği Cumhuriyete Sözümüz Var!

Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Gelecek için, Atatürk’ün Biz Gençlere Emanet Ettiği Cumhuriyete Sözümüz Var!

Güven Kültürü ve İklimini Geliştirmeye Odaklanacağız!
 • Madde 1: Çağdaş yurttaşlık hedefimiz; ahlâk ve liyakatin esas olduğu, kurallara ve denetime güvenen, olumsuzlukları çoğaltmak yerine iyilikler için rekabet eden aktif, özgür, girişimci ve sosyal sorumluluk sahibi vatandaşlardan oluşan bir toplum oluşturmaktır. Her alanda eğitimli, bilinçli, sorgulayan ve denetleyen bir toplum olmak için kapsayıcı olan her türlü iş birliği ve çalışmayı destekleyeceğiz.
 • Madde 2: Toplumda adalet ve huzur için her ortam ve girişimde iyi yönetişim ilkelerinin sahipliğini yapacağız.
 • Madde 3: Aktif vatandaşlık bilincinde kamu kaynaklarının doğru kullanımının izlenmesi ve denetlenmesinde, sistemler ve teşviklerin geliştirilmesinde yapıcı ve kurgulayıcı rol üstleneceğiz.
 • Madde 4: Kurumların sürdürülebilirlik yaklaşımının küresel bir perspektifle ve iyi yönetişim bakış açısıyla her türden uygulamalara yansıtıldığından emin olacağız.
 • Madde 5: Dünya vatandaşlığını önemsiyoruz; ülkemizin dünyadaki itibar ve rekabet gücünü yükseltecek, insan uygarlığına katkılarını çoğaltacak çalışmalar gerçekleştireceğiz.
 • Madde 6: Özgür iletişim, yapıcı eleştiri ve somut önerilerin birleştirici, yenilikçi ve geliştirici gücüne inanıyoruz.
Topluma ve Gelecek Kuşaklara Karşı Sorumluluklarımızı Sahipleneceğiz!
 • Madde 7: Cumhuriyetimizin yol gösterici değer ve ilkelerinden beslenerek, dilimizden, bayrağımızdan, anayasamızdan, milli ve kültürel değerlerimiz ve zenginliğimizden güç alıyoruz. Dünya vatandaşlığı bilinciyle sürekli değişen ve gelişen dünyada değişimin öncüleri olarak sürdürülebilir kalkınma için değer odaklı çalışmalarımızla var olacağız.
 • Madde 8: Sivil Toplum Kuruluşlarının hayatın her alanında olması gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma yolunda ihtiyaç ve yetkinliklerimiz doğrultusunda görev almaya, gönüllüler olarak hayata dokunmaya devam edeceğiz.
 • Madde 9: Dünya vatandaşı olarak insanlığın onurlu yaşamı sürekli gelişimini sağlayacak değişimlerin öncüsü olmaya adayız. Kendimizi geliştirmek, yaşamı çeşitlilikleriyle ve farklılıklarıyla deneyimlemek ve kendimizi geleceğe hazırlamak üzere gençlik enerjimizi kullanacağız, bir araya geleceğiz ve birbirimizi cesaretlendireceğiz.
 • Madde 10: Herkesin kendi ülkesinde insanca yaşama kavuşmasına destek veren "Yurtta barış, dünyada barış." anlayışıyla çalışacağız.
 • Madde 11: Ülkemizin entelektüel sermayesini ve yaşam kalitemizi geliştirmemizi sağlayan, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetleri sunan tüm mesleklerin kalitesini ve saygınlığını koruyacağız.
Sürekli Öğrenme ve Gelişim Sağlayacağız!
 • Madde 12: Eğitimin umut olma gücüne inanıyoruz. Eşitlik, özgürlük, gelişim, saygı ve sevginin büyümesi için yaşamın beşiği aileden başlayan eğitimlere odaklanacağız. Aileden başlayarak, her toplumsal zeminde yetenek odaklı bireysel gelişimi destekleyen, kaliteli ve köklü eğitim düzenini akran öğrenimiyle pekiştirerek eğitim hakkının herkes için erişilebilir hale getirilmesi için çalışacağız.
 • Madde 13: Bilim ve teknolojinin ışığında küresel gelişmelerin ve vaatlerin öncüsü, takipçisi ve denetçisi olacağız.
 • Madde 14: Merak eden, sorgulayan, girişimci ve yenilikçi kuşaklar yetiştirilmesini sağlayacağız. Bilimi temel alan, analitik, sorgulayıcı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen eğitimin gücünün, yayılımının ve kalitesinin yenilikçi ve değer üreten yaklaşımlarla artırılmasına öncülük edeceğiz.
 • Madde 15: Eğitimin sadece öğrenmeden ibaret olmadığına inanıyoruz. Sosyalleşme, kültürel faaliyetlere katılma, akran öğrenmesi, gönüllülüğün yaygınlaşması, sivil katılım ve deneyimleyerek öğrenme anlayışıyla bütünleştirilmesi için gerekli iklimi sağlayacağız.
 • Madde 16: Bilim ve fenin öncülüğünde afet öncesi ve sonrası süreçlerin etkili şekilde planlanmasının, önlenmesinin, yönetilmesinin ve riskin azaltılmasının takipçisi olacağız.
 • Madde 17: Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik güç ve sosyal ilerleme için değer odaklı üretim ve bunu sağlayacak sürekli öğrenme anlayışını benimseyeceğiz.
Doğaya Sevgi ve Saygımızı Güçlendireceğiz!
 • Madde 18: Sürdürülebilirlik sadece tasarruf değil; kültürü, davranışları, alışkanlıkları ve kaynakları dönüştürmektir. Doğru terminoloji ve bilimsel teknikleri kullanarak iklim krizi sonuçları hakkında bireylerin bilinçlendirilmesini sağlayacağız, şikâyet alışkanlığını uzun vadeli çözüm arayışlarına dönüştüreceğiz.
 • Madde 19: Doğaya saygılı ve teknolojik gelişmelerle uyumlu olacak şekilde sorumlu davranışlar geliştirilmesinin takipçisi olacağız.
İnsana Sevgi ve Saygı Erdemlerini Temel Yaşam İlkelerimiz Olarak Benimseyeceğiz!
 • Madde 20: Hayatı birlikte yaşıyoruz, hoşgörünün ve dengenin yaşam kalitemiz için vazgeçilmez olduğunu bilerek farklılıklara saygılıyız. Cinsiyet, din, dil, ırk, politik görüş farkı gözetmeksizin birlikte daha iyi yaşamak üzere ayrımcılığın olmadığı, emeğin her noktada değer gördüğü bir dünya için çalışacağız.
 • Madde 21: Psikolojik, fiziksel, dijital, cinsel ve daha birçok alanda olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu doğrultuda korku egemenliğinin sonlandırılması, güven ortamının oluşturulması, şiddetin bir çare ya da çözüm olmadığı bilincinde yaşayan bir kültür oluşturmak için çalışacağız.
 • Madde 22: Haklara ve farklılıklara saygılı, uzlaşmacı, birlikte yaşama kültürünün hâkim olduğu bir toplum anlayışını benimsiyoruz. Haklarının ve sorumluluklarının bilincinde, hukukun üstünlüğünü gözeterek adalete güvenin sağlandığı, huzurun hâkim olduğu bir toplumda yaşamak için çalışacağız.
 • Madde 23: Gücümüzün farkındayız; Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında azim, yetenek, emek ve eylemlerimizi; toplum olarak demokrasi anlayışımızı ilerletmek, daha iyiyi bulmak ve değişime öncü olmak umut ve kararlılığı ile gerçekleştireceğiz.

İmzacı Ol

Gençliğin Manifestosu’nu bireysel ya da kurumsal olarak imzalayarak manifestonun yaygınlaşmasına ve Cumhuriyetimizi 2. yüzyılda ileriye taşıyacak çalışmaların yapılmasına katkı sağlayabilirsiniz.

İmzalamak için tıklayın

Bireysel İmzacılarımız

 • Açelya Arslan
 • Alara Erdoğan
 • Alev Akın
 • Ali Altıner
 • Ali Emre Dikmen
 • Asude Yetişek
 • Aylin Tuncer
 • Ayşe İrem Pehlivan
 • Ayşe Sadberk Davarcı
 • Ayşegül Aydın
 • Azad Hüseyin Kılıç
 • Bahadır Kaleağası, Dr.
 • Beril Koparal Ergün
 • Berk Güler
 • Beyza Yılmaz
 • Beyzanur Buruk
 • Beyzanur Erden
 • Burak Akçam
 • Buse Ünal
 • Ceren Murat
 • Derya Bilgin
 • Devrim Kadir Alan
 • Dilara Koç
 • Dilara Sinem Güneyarslan
 • Dilek Özkaya
 • Doğukan Şah Altan
 • Ece Ekiz
 • Ecehan Yürükoğlu
 • Eda Hava Çiftçi
 • Emine Kaya
 • Emir Yıldırım
 • Emre Karayakupoğlu
 • Esma Kaya
 • Enes Çetinberk
 • Enes Yüksel
 • Erben Samet Arifoğlu
 • Eren Başünlü
 • Eren Yaradır
 • Erkin Erimez, Dr.
 • Erva Çakır
 • Esra Ekmen
 • Eylem Sezgin
 • Fatih Gözükara
 • Gamze Talay
 • Gaye Uğurlu Fırat
 • Gizem Argüden
 • Gökçe Öztürk
 • Göksu Satıcı
 • Gülçin Tunalı
 • Gülşah Şimşek
 • Hacer Aflaz
 • Havva Ebrar Demir
 • Hayrunnisa Dönük
 • Hayrunnisa Sapdere
 • Huriye Nur Köse
 • Hüseyin Bayer
 • Irmak Ay
 • Irmak Ilgaz
 • Irmak Sügüt
 • İhsan Hekimoğlu
 • İlayda Karadaşlı
 • İlkay Demirdağ
 • İlknur Yünce
 • İnan İzci, Dr.
 • İrem Özbay
 • İrem Polat
 • İrem Yakut
 • Latife Nur Demir
 • Mehmet Ali Çakır
 • Mehtap Koçan
 • Melike Nur Korkutan
 • Melis Türker
 • Musa Cünedioğlu
 • Musab Kavas
 • Mustafa Barış Sarıoğlu
 • Mustafa Bilal Solak
 • Mustafa Türkeş
 • Naci Başerdem
 • Nazlıcan Güvenoğlu
 • Nevzat Taşçı
 • Nisanur Gülen
 • Nisanur İşler
 • Nurceren Çetinkaya
 • Oğuzhan Feyzioğlu
 • Oğuzhan Yılmaz
 • Okan Agur
 • Oktay Keleş
 • Onat Çavdaroğlu
 • Onur Er
 • Orhan Erdoğan
 • Osman Sarı
 • Ömer Faruk Uzun
 • Önder Enes Kekeç
 • Önder Ömer Çobanoğlu
 • Özge Karakaya
 • Özlem Gürses
 • Pınar Ilgaz
 • Pınar Teksöz Parmaksız
 • Rümeysa Erten
 • Rümeysa İrem Aydın
 • S. Serra Yavuz
 • Sami Ramazanoğlu
 • Selin Görer
 • Selma Süer
 • Sera Ünlüer
 • Serdar İncir
 • Seza Berfin Soykan
 • Sümeyra Dodur
 • Sürücan Batmaz
 • Şerife Füsun Ömür
 • Şule Nur Aytaş
 • Şükran Yıldırım
 • Tarık Taha Kocaboy
 • Tunahan Kocael
 • Tülye Sekendiz
 • Vasfi Arslan
 • Yakuphan Devrez
 • Yaprak Müstecaplıoğlu
 • Yaren Akabey
 • Yaren Karakaş
 • Yasemin Çevik
 • Yasemin Merih Alparslan
 • Yeşer Yermez
 • Yılmaz Argüden, Dr.
 • Yiğitcan Yıldız
 • Yunus Emre Gültekin
 • Zeynep Çelik
 • Zeynep Çoban
 • Zeynep Yaman