• Bültenimize Kaydolun

Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda!

Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Programı eğitimde yenilikçi ve özgün oluşuyla Eğitim Reformu Girişimi tarafından iyi örnekler arasında gösterildi.

Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda!

İstanbul, 21 Ekim 2023

Programımız, birbirimizi ve tüm varlıkları gözeten, tüm yaşam biçimlerinin varoluşunu önemseyen “dünyaları” eğitim yoluyla nasıl kurabiliriz? Gezegenimizin öğretilerini insanlığın öğretilerinin temeline nasıl konumlandırabiliriz? gibi sorularla, "dünyadaşlık" temasıyla düzenlenen 19. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda (İÖK) yer aldı.

Dünyadaşlığın ve birlikte iyi yaşamın eğitim ile mümkün olduğunun altının çizildiği konferansta yer alan iyi örnekler çocukların iyi olma haline ve öğrenmesine katkı sunan; geliştirildiği öğrenme ortamında, yeni ve yaratıcı, kişisel ya da akademik gelişimine katkı yapan, bilgi, beceri ya da davranış kazandıran çalışmalardan seçildi. Seçilen iyi örnekler, yaygın olarak eğitime dair gözlemlenen bir soruna çözüm getiren ve bu çözüm uygulandıktan sonra değişim/dönüşüm yaratan, mantıksal çerçeveye oturtulmuş, bilimsel temelleri olan ve etik kurallara uyan, katılımcılığı önemseyen, etkisi izlenebilir ve yenilikçi örneklerden oluşuyor.