Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Bugünün ve yarının liderleri olan üniversite öğrencilerinin güvenilir ve sorumlu bireyler olarak gelişimlerine destek olmak amacıyla; yönetişimi, uygulayarak öğrenebildikleri eğitim programızla daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz.

8 haftalık eğitimimize katılarak yönetişim kavramını içselleştirecek ve daha güvenilir bir lider olma yolunda önemli bir adım atacaksınız.

YÖN101 Eğitim Programında, iyi yönetişim ilkeleri ve uygulama adımlarına dair yapacağınız tüm çalışmalar yeni nesil sorumlu liderlerden beklenen yaklaşımları içeriyor. 

Program, katılımcıların iyi yönetişim bakış açısıyla liderlik becerilerini geliştirirken; değer yaratma döngüsü, strateji yönetimi, gönüllü yönetimi, performans değerlendirme, süreç yönetimi, organizasyon ve entegre raporlama gibi konuları da kapsıyor. Katılımcılar YÖN101 Eğitiminde öğrendiklerini, sadece eğitim sırasında uygulamalarla deneyimleyerek pekiştirme fırsatı bulmuyor, aynı zamanda eğitim sonrasında da içinde yer aldıkları öğrenci kulübü, dernek, vakıf, şirket ya da girişimlerde uygulama şansı yakalıyor.

Ders Programı

12 buluşmayla bir araya geldiğimiz ve 36 saat süren eğitim programımızı iki aşamadan oluşacak şekilde planladık:

İlk 2 buluşmayı kapsayan birinci aşamada “iyi yönetişim” ve iyi yönetişim ilkelerine dair yaşamdan örnekler sunuyoruz. Diğer 10 buluşmayı kapsayan ikinci aşamada ise eğitim içindeki ve eğitim sonrasındaki uygulama önerilerimiz ile iyi yönetişimin uygulama adımlarını deneyimliyoruz.

İlk dört eğitimimizde 108 üniversiteden 235 öğrenciye ulaştık!

İlk iki eğitimizde 24 üniversiteden 97 öğrenciye ulaştık

Eğitimden Kareler

Etkinlikler

YÖN101 mezunlarının katılabildiği Gençlik Ağı ile üniversite öğrencileri, iyi yönetişimi kendi tasarladıkları faaliyetler ile deneyimliyor.

Yeni dönem YÖN101 Eğitimi 17 Ekim ile 12 Aralık 2020 tarihleri arasında ve Zoom üzerinden gerçekleşecek.

Katılım Şartları ve Detaylı Bilgi için

“YÖN101 eğitimi, beni yönetişim kavramı ile tanıştırdı ve bu sayede içinde bulunduğum topluluk ve organizasyonlardaki yapıya dair bakışım çok değişti. Bu programda umduğumdan çok çok daha fazlasını buldum. İyi ki varsın YÖN101!”

Özge Gürbüz
Boğaziçi Üniversitesi

“Çalışmalarımız sırasında liderlik becerilerimizi geliştirmekle kalmayıp muhteşem bir ekiple hem çok eğlendik hem de eğitimden mezun arkadaşlarımızdan oluşan gençlik ağı aracılığıyla kalıcı bağlar kurduk.”

Gönül Andırır
İstanbul Teknik Üniversitesi

Geçmiş Eğitimler