• Bültenimize Kaydolun

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Özel sektörde, Kasım 2015 döneminde başlayan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimlerimizle, çalışanların farkındalığın artırılmasını hedefliyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İyi yönetişim kültüründen hareketle hazırladığımız eğitimlerimiz kurumların ihtiyaç ve isteklerine göre tasarlanabilmektedir.

İnteraktif zemindeki gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizle, bireylerin toplumdaki rollerini ve davranış seçimlerini yeni bir perspektiften değerlendiriyoruz. Yaşamın farklı alanlarındaki (istihdam, aile, eğitim, sağlık, şiddet) fırsat ve yaşam eşitliğini güçlendirici uygulama çalışmalarıyla, katılımcıların farkındalık düzeylerini artırmayı amaçlıyoruz.

Eğitimlerimiz, grup çalışmaları, veri analizleri, araştırma raporları, film kesitleri üzerinden yorumlamalarla zenginleştirilmiş olup, program sürelerini kurumların beklenti ve ihtiyaçlarına göre birlikte belirliyoruz.

Önceki İşbirliklerimiz