• Bültenimize Kaydolun

Muhtarlar için
İyi Yönetişim

Gerçek hayata ait örnekler üzerinden iyi yönetişim uygulamalarının hayatımıza getireceği faydaları uygulamalı ve interaktif olarak işler.

Muhtarlar için
İyi Yönetişim

Yerel yönetimlerin karar kalitesini geliştirmek için bilgiye dayanan, katılımcı karar süreçlerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Vatandaşların karar süreçlerine katılımı, güven ortamının tesisi ve iyi yönetişim prensiplerinin benimsenmesi için kritik bir öneme sahip.

Bu sebeple de vatandaşların sesi olan muhtarlıkların güçlendirilmesi, vatandaşın yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Buradan yola çıkarak, Muhtarlığın Güçlendirilmesi" için iyi yönetişim atölyesini tasarladık. Tek gün süren eğitim programımızda gerçek hayata ait örnekler üzerinden iyi yönetişimi ve iyi yönetişim uygulamalarının hayatımıza getireceği faydaları uygulamalı ve interaktif olarak işliyoruz.