• Bültenimize Kaydolun

Muhtarlar Vatandaşın Sesini Yansıtmanın Temel Taşları

Faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı çatısı altında yürüten, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, ‘Yerel Yönetimlerin Karar Kalitesini Geliştirmek’ için vatandaşın sesini daha iyi yansıtmak üzere Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu ile işbirliği yapıyor.

Muhtarlar Vatandaşın Sesini Yansıtmanın Temel Taşları

Bu haber 29 Temmuz 2017 tarihinde haftalık Duyuru Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde gerçekleştirilen toplantıda yerel yönetimlerin bilgiye dayanan, katılımcı karar süreçlerini hayata geçirmelerinin, vatandaşın yaşam kalitesini artırmada kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, açılış konuşmasında “Yakın zamanda Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Argüden Yönetişim Akademisi yöneticileri, muhtarların yerel yönetişimdeki önemli rolleri sebebiyle bizlerle bağlantıya geçerek yaptıkları araştırma projesi konusunda bilgi paylaştılar. İlk defa bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmanın muhtarlıkların güçlendirilmesi adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor, Federasyon olarak can-ı yürekten destekliyoruz. Sizlerin deneyim ve bilgilerini anket çalışmaları vasıtasıyla bu çalışmaya aktarılmasını çok kıymetli buluyoruz.” diye belirtti.

Argüden Yönetişim Akademisi Koordinatörü F. Müjde Çetin açılış konuşmasında “Akademi olarak vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla toplumun her seviyesinde ‘kurumsal güveni’ geliştiren eğitim, araştırma, iletişim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bugün siz değerli muhtarlarımızla gerçekleştireceğimiz bu çalışmadaki katkılarınızı çok kıymetli buluyor, yerel yönetimlerde iyi yönetişim uygulamalarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz.” dedi.

Araştırma projesi hakkında bilgi veren Argüden Yönetişim Akademisi Araştırma Programları Yöneticisi Dr. Fatma Öğücü Şen, “İyi yönetişim prensiplerinin benimsenmesi güven ortamını tesis eder. Vatandaşın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen yerel yönetimlerde ise bu prensiplerin benimsenmesi kritiktir. Böylelikle daha şeffaf, hesap verebilir, adil bir yapıda, tutarlı, etkili ve sorumlu kararlar alabilen ve vatandaşın katılımını sağlayan yerel yönetimler ortaya çıkacaktır. Buradan yola çıkarak geliştirdiğimiz ve Friedrich-Ebert-Stiftung tarafından desteklenen “İstanbul İlçe Belediyeleri’nin Yönetişim Karnesi” Projemiz kapsamında, İstanbul’daki 39 İlçe Belediyesi’nin iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda, bilimsel metodoloji ışığında değerlendirmelerini yapacağız. Bu projemizin bir faaliyeti olarak, 26 Temmuz, 2017 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Atatürk Toplantı Salonunda, İstanbul’daki 53 muhtara “İyi Yönetişim Eğitimi” verdik.” diyerek, bu projeyle kurumlara duyulan güveni artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Proje Lideri Fikret Toksöz ise eğitimde özellikle neden mahalli yönetimlere ve muhtarlara ihtiyaç duyduğumuzu tarihi ve güncel bilgilerle destekleyerek anlattı. Muhtarlığın güçlendirilmesi için öneriler getirerek hemşerilik hukukunun önemini vurguladı. “Muhtarlık, Türk İdare Sisteminde yerli ve milli olan tek kurumdur. Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlenmesidir.” diyerek muhtarlığın stratejik rolünün altını çizdi. Eğitimin ardından, İlçe Belediyeleri’nin muhtarlarla işbirliği yapma eğilimleri ve verdikleri destekler hakkında bir anket çalışması gerçekleştirerek muhtarların görüşleri alındı. Böylelikle İlçe Belediyeleri’nin; karar alma ve hizmet sunma süreçlerinde muhtarları (dolayısıyla vatandaşın sesini) ne oranda karar süreçlerine dâhil ettikleri konusu incelenmeye başlandı.

İlgili Kişiler

Fikret Toksöz

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Dr. Fatma Öğücü Şen

Araştırma Direktörü