• Bültenimize Kaydolun

Yaşam kalitemizi artırabilmek için iyi yönetişim ilkelerinin tüm kurumlarda hayata geçirilmesini sağlamalıyız.

İstişare: Paydaşların Kararlara Katılımı

Bu kitap, paydaşların karar süreçlerine katkı sağlamak üzere ne gibi yöntemler kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Ancak, sadece yöntemler değil, aynı zamanda davranışları etkileyen kültürün de elde edilecek sonuçlar açısından kritik önemi var. Anlamlı bir katılım sürecinin inşasında göz önünde bulundurulması gereken adımları ortaya koyan bu kitapta, istişare süreçlerinde nasıl bir anlayış ile katılım sağlanması gereği vurgulanıyor.

Yaşam kalitemizi artırabilmek için iyi yönetişim ilkelerinin tüm kurumlarda hayata geçirilmesini sağlamalıyız. Paydaşların karar süreçlerine katkı sağlayabilmeleri için kapsayıcı istişare süreçlerine işlerlik kazandırmak hem vatandaş-devlet ilişkilerinde, hem de şirket-paydaş ilişkilerinde güven oluşturmanın önemli bir adımıdır. Yayınımızın bu önemli adımları gerçekleştirmede yol gösterici olmasını umuyoruz.

Yazarlar
Çevirmenler

Dr. Erkin Erimez

Akademik Kurul Üyesi

Dr. Fatma Öğücü Şen

Araştırma Direktörü