• Bültenimize Kaydolun

Türkiye’nin İlk Entegre Raporunu Yayınladık

İlk yıllık faaliyet raporumuzu entegre rapor olarak yayımlayarak Türkiye'nin ilk entegre raporunu oluşturduk.

Türkiye’nin İlk Entegre Raporunu Yayınladık

İlk operasyonel çalışma yılımız olan 2015'te gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri içeren raporumuzu Uluslararası Entegre Raporlama Merkezi (IIRC) tarafından oluşturulan, Uluslararası Entegre Raporlama çatısında yer alan temel kavramlar ve prensipler doğrultusunda hazırladık.

Dünyadaki ilklerin arasında yer alan ve Türkiye'de yerleşik bir kurum tarafından hazırlanan ilk Entegre Rapor olma özelliğini taşıyan bu çalışmanın, diğer kurumlara ve özellikle de kâr amacı gütmeyen kuruluşlara örnek olmasını ve onları Entegre Raporlama'dan faydalanma yönünde cesaretlendirmesini umuyoruz.