• Bültenimize Kaydolun

IFRS Sürdürülebilirlik Sempozyumu

Argüden Yönetişim Akademisi olarak Bilgi Ortağı olarak yer aldığımız, şirketler, sivil toplum ve politika üreticilerini bir araya getiren IFRS Sürdürülebilirlik Sempozyumu 16–17 Şubat tarihlerinde Montréal’de gerçekleştirildi. Sempozyuma, Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yılmaz Argüden ve Yönetim Kurulu Üyemiz Gizem Argüden Oskay katılım gösterdi.

IFRS Sürdürülebilirlik Sempozyumu

Montreal, 16 – 17 Şubat 2023

IFRS Sürdürülebilirlik Sempozyumu, küresel işletmeleri, yatırımcıları ve politika yapıcıları, yatırım kararlarını bilgilendirmek için sürdürülebilirlik açıklamalarının küresel bir temeline yönelik ilerlemeyi tartışmak üzere bir araya getirdi.

Açılış niteliğindeki IFRS Sürdürülebilirlik Sempozyumu, şirketler, yatırımcılar ve danışmanlar için sürdürülebilirlik açıklamalarının küresel temellerini tartışmak üzere ilk kez düzenlenen bir toplantıdır.

Sempozyumun başlıca tartışma konuları:

  • Taslak standartlar hakkında alınan geri bildirim temaları ve nihai standartların yayınlanmasına yönelik ilerleme
  • IFRS Sürdürülebilirlik Açıklama Standartlarının yasal olarak benimsenmesi beklentisi
  • Hem gelişmekte olan ekonomiler hem de küçük ve orta ölçekli şirketler için kapasite geliştirme ihtiyacı
  • Yatırımcıların ve kurumların standartları kullanıma ve açıklamaya hazır olması
  • Entegre raporlamanıniyi uygulamaları ve kullanım örnekleri

Geçen yıl farklı sürdürülebilirlik standartlarını tek çatı altında toplayarak IFRS altında kurulan ISSB, şirketlerin sürdürülebilirlik raporlamasını zorunlu kılmak ve yatırımcı kararlarına girdi oluşturabilecek karşılaştırılabilir global standartlar geliştirmeyi hedefliyor.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Mohawk lideri Kevin Deer, konuşmasına “Biz gezegenimizin ve doğanın gelecek nesiller için bekçisi ve koruyucuyuz.” sözleriyle başladı. ISSB Yönetim Kurulu Başkanı Emmanuel Faber, global sürdürülebilirlik standartlarının ilk bölümünün Haziran 2023 itibariyle açıklanacağını ve Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe gireceğini paylaştı.

Sempozyum boyunca gerçekleştirilen panellerde, standartların nasıl katılımcı ve karara faydalı olabileceği bakış açısı ile oluşturulduğunun altı çizildi. Standartların farklı ölçek ve gelişmişlik düzeyinde şirketler tarafından kullanılma ve gelişim sürecine yönelik farklı bakış açıları tartışıldı.

Sempozyumda Akademi olarak:

  • Sürdürülebilirlik, yönetişim ve entegre düşünce konularında, ESG değil G(EES) ve Kamu Kurumları için Entegre Düşünce başlıklı 2 düşünce makalesi paylaştık. 
  • Konferansta düşünce liderleri ile bu yıl dördüncüsünü tamamladığımız Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi araştırmamızın sonuçlarını da paylaştık.
İlgili Kişiler