• Bültenimize Kaydolun

Büyükşehirlerde Yönetişim ve Sağlık: COVID-19 Deneyimi

Marmara Belediyeler Birliği ve Argüden Yönetişim Akademisi iş birliğinde 7 Ekim’de "Büyükşehir Yönetişimi ve Sağlık: COVID-19 Deneyimi" adlı online bir etkinlik düzenliyoruz. Etkinlik ile büyükşehirlerde yönetişim bakış açısından COVID-19 salgını ve halk sağlığı konusu ele alıyoruz.

Büyükşehirlerde Yönetişim ve Sağlık: COVID-19 Deneyimi

7 Ekim 2020

COVID-19, Türkiye'de en hızlı nerelerde yayıldı ve en çok nerelerde görüldü?
Cevap: Büyükşehirler.

Peki salgının büyükşehirlerde yol açtığı zorluklar ve yeni ihtiyaçlar büyükşehirlerin yönetişim niteliğini ve gelişim alanlarını ön plana çıkarıyor mu? Dünyada ve ülkemizde büyükşehirlerin etkin yönetişim yapılarına sahip olması ve işlemesi, gelecekte olası benzer risklerin bertaraf edilmesi veya en aza indirilmesi için önem taşıyor mu? Belediyeler COVID-19 sürecini nasıl deneyimliyor?
 
Birleşmiş Milletler Habitat ve Metropolis tarafından ilan edilen 7 Ekim Dünya Büyük Günü bu konuları ele almak için iyi bir fırsat sunuyor. Üstelik başkalarının deneyimlerinden öğrenmek, karar kalitesini artırarak daha iyi yönetilen kurumları geliştiriyor.

Marmara Belediyeler Birliği ve Argüden Yönetişim Akademisi iş birliğinde 7 Ekim’de "Büyükşehir Yönetişimi ve Sağlık: COVID-19 Deneyimi" adlı online bir etkinlik düzenliyoruz. Etkinlik ile büyükşehirlerde yönetişim bakış açısından COVID-19 salgını ve halk sağlığı konusu ele alıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın deneyimlerini paylaşacağı etkinlikte, Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül ise sağlık perspektifinden değerlendirmelerini paylaşacak.

PROGRAM

Açılış Konuşmaları 10:00-10:15
Dr. M. Cemil Arslan, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri: Dünya Büyükşehirler Günü
Prof. Dr. Metin Çakmakçı, Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı: Yerel Yönetimlerin Toplum Sağlığı Sorumluluğu
 
Panel: Büyükşehirler ve COVID-19 10:15-11:15
Moderatör: Dr. Erkin Erimez, Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyesi

Panelistler:
1.  Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı: Deneyimler
2.  Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı: Deneyimler
3.   Prof. Dr. Önder Ergönül, Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktörü: COVID-19 ve Sağlıklı Kentler

Soru&Cevap 11:15-11:30

İlgili Kişiler