• Bültenimize Kaydolun

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Çalışma Konuları Önceliklendirme Toplantısı

İş Dünyası ve UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmak için Yol Haritasını Oluşturuyor: Hedefler için İş Dünyası Platformu Önceliklendirme Çalıştayı İstanbul’da Yapıldı

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Çalışma Konuları Önceliklendirme Toplantısı

İstanbul, 30 Mayıs 2019

İş hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları esasen el ele ilerleyebilir. “Hedefler için İş Dünyası Platformu”, UNDP ve özel sektörü aynı masa etrafında ortak konular üzerinde beraber çalışmak maksadıyla bir araya getiren, yeni nesil bir eylem platformu niteliğinde. Bu ortak konular bu defa “Gezegenimizin ve insanlarının” geleceği ile ilgili. Geçtiğimiz Ocak ayında UNDP ve önde gelen iş dünyası kurumları TÜRKONFED ve TÜSİAD tarafından hayata geçirilen “Hedefler için İş Dünyası Platformu” (İngilizce adıyla - Business for Goals - B4G), Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına giden yolu belirlemek için ilk çalıştayını İstanbul’da düzenledi.   

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılması için “Hedefler için İş Dünyası” Platformu’nun önümüzdeki dönem izleyeceği yol haritası belirlendi

30 Mayıs’ta İstanbul’da bir araya gelen özel sektör temsilcileri ve UNDP uzmanları, işte bu soruların cevaplarına yönelik ortak bir vizyon geliştirmek ve yol haritasını oluşturmak için ilk çalıştayı “Hedefler için İş Dünyası – B4G” Platformu altında düzenledi. Geçtiğimiz Ocak ayında UNDP ve Türkiye’nin binlerce şirketini temsil eden önde gelen iş dünyası kurumları TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) ve TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) ortaklığıyla hayata geçen Platform, özel sektörün ve iş dünyasının 2030 Gündemi’ne giden yolda oynayabileceği potansiyel roller ve “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na ulaşılması için uygulanabilecek politikalar konusunda önümüzdeki dönem izleyeceği yolu belirlemek için bir önceliklendirme çalıştayı düzenledi.       

“Hedefler için İş Dünyası - B4G” UNDP ve özel sektörü bir araya getiren yeni nesil bir eylem platformu niteliğinde. Ortak çalışma konuları ise, bu defa “Gezegenimizin ve insanlarının” geleceği. Platform aracılığıyla özel sektörün yaratıcılık, inovasyon kapasitesi, dinamizm, adapte olabilme, büyüme becerileri ve girişimcilik ruhu ile, UNDP’nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki 50 yılı aşkın uzmanlığı, bilgi birikimi ve küresel ağı bir araya geliyor ve iş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasına katkısı amaçlanıyor. UNDP ve şirketler kesimi arasındaki bu yeni ortaklık, aynı zamanda 2030 Gündemi’nin iddialı amaçlarına ulaşılmasının önündeki bazı engellere ve zorluklara cevap verilebilmesi için geliştirilmiş yeni, yenilikçi ve esnek bir “Ortak çalışma ve politika üretme” modelini de ortaya koyuyor.    

Bu doğrultuda, İstanbul’da düzenlenen toplantıda ekonominin farklı sektörlerinden; büyük holdingler, uluslararası şirketler, aile işletmeleri ve KOBİ’leri temsilen 70’i aşkın özel sektör mensubu, yuvarlak masalarda UNDP uzmanlarına katılarak sürdürülebilirlik gündeminin konularını tartıştılar, 2030 yılında amaçlara ulaşılması için gerekli adımları ele alarak yeni fikir ve öneriler geliştirdiler. Beyin fırtınası şeklinde geçen çalıştayda, tartışma alanları, önceden belirlenmiş tematik konu başlıkları etrafında ele alındı ve her masanın moderasyonu, UNDP yetkilileri tarafından yapıldı: iklim değişikliğinden, kapsayıcı iş yapış şekillerine, cinsiyet eşitliğinden sorumlu üretim ve tüketime, sosyal girişimcilikten mültecilerin entegrasyonuna, temiz enerjiden kadınların güçlenmesi, rekabetçilik ve girişimciliğe.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk önemli etkinlik olan çalıştayda, grup tartışmaları 9 temel konu başlığı etrafında UNDP uzmanları tarafından yönetildi: “Liderlik, Ortaklıklar ve Proje Finansmanı”, “Çalışma Yaşamında Cinsiyet Eşitliği”, “Sorumlu Üretim ve Tüketim”, “Girişimcilik (Fark yaratan inovasyon, Sosyal girişimcilik, Kadın girişimciliği)”, “İşletmelerin dayanıklılığı”, “Mültecilerin entegrasyonu ve güvenceli istihdamı”, “Çevre ve İklim Değişiklikleri: Enerji - Su - Kimyasal - Atık Yönetimi”, “KOBİ’ler ve Rekabetçilik (Altyapı- Yenilikçilik)”, “İnsana Yakışır İş”. Konu başlıkları, moderatör tarafından katılımcılara yöneltilen 3 soru etrafında ele alındı ve tartışıldı. Katılımcılar ele alınan konu başlıklarının iş dünyasının gündeminde olup olmadığını, sorunların kök sebeplerini, politika ve savunuculuk alanında yapılması gerekenleri, Platformun bu sorunların çözümü konusunda oynayabileceği rolleri değerlendirdiler.