• Bültenimize Kaydolun

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası

ELoGE Tanıtım Toplantısı

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası nedir? Belediyeler bu markayı nasıl elde eder? Kaç yıl geçerlidir? Türkiye'de Marka'yı kullanma hakkını elde eden ilk belediyeler olan belediyeler hangileri? Demokratik Yönetişim nedir? Demokratik yönetişimin ilkeleri nelerdir?

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası

ELoGE Tanıtım Toplantısı

Çevrimiçi, 15 Eylül 2023

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası başvuruları için son tarih 31 Ekim 2023!

Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen belediyeler için düzenlenen çevrimiçi etkinlikte Dr. İnan İzci ve Dr. Erkin Erimez ELoGE hakkında bilgilendirme yaptı ve Türkiye'de yeni başlayan başvuru sürecini aktardı.

ELoGE'nin Yerel Yönetimlere Faydaları Nelerdir?

 • Belediye ve vatandaşlar arasında güven düzeyinin sürekli olarak artması
 • Yerel düzeydeki çeşitli (çevre, ekonomi, insan vd.) risklerin ve fırsatların erkenden, bütünsel ve etkin şekilde tespit edilmesi
 • Hizmetlerin, yatırımların ve tüm faaliyetlerin bütünsel, kapsayıcı ve katılımcı biçimde tasarlanması ve sunulması
 • Farklı sosyal grupların ve bireylerin sorun, ihtiyaç ve taleplerine en hızlı, bütünsel ve kapsayıcı şekilde cevap verilmesi
 • Karar alma ve kaynak kullanımında veri, kanıt ve ölçümleme yöntemlerinin teşvik edilmesi
 • Kurumsal dayanıklılık ve çevikliğin sürekli öğrenme ile güçlenmesi
 • Kısa, orta ve uzun vadeli karar ve faaliyetler arasında denge sağlanması
 • Belediye yönetim kademeleri ve birimleri arasında iletişim, iş birliği ve eşgüdümün azami hale getirilmesi
 • Mali, insan ve teknoloji ile diğer kaynakların kurumsal işleyiş açısından etkin ve verimli bir biçimde, etki odaklı kullanılması ve geliştirilmesi
 • Yerel demokrasi, şehir hakkı ile aktif yurttaşlık anlayışı ile uygulamalarını güçlendirmesi
 • Vatandaşlara ait ekonomik, sosyal ve kültürel hakların günlük hayatta daha etkin şekilde uygulanması
 • Vatandaş, STK'lar ve diğer paydaşlar ile bütünsel, tutarlı ve etkili iletişim iş birlikleri sağlanması
 • Belediyeler arasında iyi yönetişim alanında örnek uygulamaların yayılması ve ortak öğrenme süreçlerinin güçlenmesi
 • Küresel ve ulusal ölçekteki ilgili politika ve planlar ile uyumun artırılması
İlgili Kişiler