• Bültenimize Kaydolun

Büyükşehir Belediyelerinde
İyi Yönetişim ve Sivil Toplum Paneli

Argüden Yönetişim Akademisi, İstanbul Politikalar Merkezi, İstanbul Kent Konseyi ve Denge ve Denetleme Ağı'nın iş birliğinde düzenlenen “Büyükşehir Belediyelerinde İyi Yönetişim ve Sivil Toplum” paneli 9 Ocak’ta İstanbul Politikalar Merkezi’nde gerçekleşti. 

Büyükşehir Belediyelerinde
İyi Yönetişim ve Sivil Toplum Paneli

İstanbul Politikalar Merkezi, 9 Ocak 2023

İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman’ın ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yılmaz Argüden’in açılış konuşması ile başlayan etkinlikte Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi hakkında bilgilendirme oturumu, sorunlar ve çözüm önerileri paneli gerçekleştirildi.  

Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi iyi yönetişim ilkelerini temel alarak, vatandaşların büyükşehir yönetimlerini resmî belge, bilgi ve verilere dayanarak izleme ve değerlendirmesine imkân sağlıyor. Model kapsamında oluşturulan 337 gösterge ışığında toplanan veriler ile büyükşehir belediyelerinin yetki ve kaynaklarını nerede, ne yönde ve nasıl kullanıldığını iyi yönetişim açısından ölçmek ve iyileştirmek mümkün hale geldi. Bu sayede büyükşehir belediyelerinin her bir yönetişim ilkesini karar alma, kaynak kullanma, hizmet sunma ve kurumsal işleyiş süreçlerinde ne oranda ve nasıl uyguladığını görme fırsatı oluştu.

BBYK ilk defa Türkiye’de seçilmiş başkanlar tarafından yönetilen yirmi yedi büyükşehir belediyesini değerlendirmek üzere kullanıldı. Araştırma kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Maraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon büyükşehirleri incelendi. 

Panelde Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi’ni konuşarak sonuçlar ve tespitler ışığında gelişim önerilerini konuklarımızla birlikte tartıştık. Proje Bilgilendirme Sunumu ve ilgili tespitlerin paylaşılması oturumunda proje ekibimizden Proje Koordinatörümüz Dr. İnan İzci, araştırmacılarımız Dr. Erkin Erimez ve Dr. Merve Ateş Eren araştırmanın süreçlerinden, araştırmada nelere değindiğimizden, projenin yerel yönetimler açısından öneminden, sonuçlardan ve gelişim önerilerinden bahsetti.

Panel oturumunda Konda Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, Denge ve Denetleme Ağı Genel Direktörü Hayriye Ataş, Proje Koordinatörümüz Dr. İnan İzci moderatörlüğünde gelişim alanları ve çözüm önerileri kapsamında aktif yurttaşlığın önemine, sivil toplumun rolüne, yerel yönetimlerde birimlerinin nasıl inisiyatif almaları gerektiğine, sivil toplumun ve yerel yönetimlerin nasıl bir arada çalışması gerektiğine değindi.   

İlgili Kişiler