• Bültenimize Kaydolun

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı 2018 Mezuniyet Töreni

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programımızın ilk mezunlarını 2016 yılında vermiştik. 2018 yılında ise Programın ikinci dönem katılımcıları mezun oldu. Kamunun önde gelen kurum ve kuruluşlarından yöneticiler, şube müdürleri, uzmanlar, iç denetçilerin katılım gösterdiği Programımız Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi - BÜYEM işbirliğinde ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı 2018 Mezuniyet Töreni

Ankara, 19 Aralık 2018

İlk modülde Kamu Sektöründe İyi Yönetişim ve Sürdürülebilirlik ana teması işlendi. İyi yönetişim ve sürdürülebilirlik, kamu-sivil toplum ilişkileri, entegre düşünce ve entegre raporlama kavramlarının işlendiği bu modülü; Düzenleyici Reform ve Kamu Politikalarında Bilimsel Metodlar temalı ikinci modül takip etti. İkinci modül düzenleyici reform, bütünsel devlet anlayışı, etki analizi, sosyal analizler, kamu politikalarında iyi yönetişim uygulamaları, stratejik yönetim ve planlama konularını içermekteydi.

Üçüncü modülde katılımcıların “Katılımcı Demokrasi ve Açık Devlet” konularında bilgi ve yetkinlikleri geliştirildi. Son modülde ise kamuda etkinlik ve inovasyonun önemi konuşuldu; çözüm üretimi, kamu-özel sektör-sivil toplum işbirlikleri, sosyal girişimcilik, siber güvenlik uygulamaları, davranışsal ekonomi gibi konular ele alındı. Kamunun çeşitli kurum ve kuruluşlarında görev yapan 80 katılımcımız toplam 96 saatlik Programı tamamladı ve düzenlenen mezuniyet töreninde Uzmanlık Sertifikası takdim ettik.

Kamuda yönetişim kalitesini artırarak, vatandaşın yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Programımızın online platformlarda erişilebilirliğini artırarak, gelecek dönemde daha fazla kişiye ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Artan işbirlikleri ile iyi yönetişim kültürünü kamuda en etkili şekilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.