• Bültenimize Kaydolun

Amaçlar için Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© 2021

Amaçlar için Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© 2021 Webinarı, Argüden Yönetişim Akademisi ve Hedefler için İş Dünyası iş birliğinde gerçekleştirildi.

Amaçlar için Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© 2021

Çevrimiçi, 25 Ocak 2022

Etkinliğin moderatörlüğünü Hedefler için İş Dünyası Platformu Direktör Yardımcısı Simay Kardeş yürütürken, Hedefler için İş Dünyası Platformu Başkanı Şükrü Ünlütürk, Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörü Kaan Ünver, Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yılmaz Argüden ve Proje Direktörümüz Dr. Fatma Öğücü Şen konuşmacı olarak katılım gösterdi. Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi©’nin hangi metodlarla araştırıldığından, sonuçlarından ve iyi örneklerinden bahsedilen bu etkinliğe 55 kişi dinleyici olarak katılım gösterdi.

İlgili Kişiler

Dr. Yılmaz Argüden

Mütevelli Heyeti Başkanı

Dr. Fatma Öğücü Şen

Araştırma Direktörü