• Bültenimize Kaydolun

SKA 4: Uluslararası Eğitim Günü - 2021

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 4.sü olan Nitelikli Eğitim'e dikkat çekmek ve bu alanda gerçekleştirilen iyi örnekleri paylaşarak gelişimi hızlandırmak amacıyla "Daha İyi Bir Gelecek için SKA 4'e Odaklanmak" Paneli düzenledik.

SKA 4: Uluslararası Eğitim Günü - 2021

Çevrimiçi, 24 Ocak 2021

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, daha iyi bir gelecek için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı belirleyeli 10 yıl oldu. Bugüne kadar amaçlara ulaşmak için alınan yol kayda değer fakat daha iyileşmek gereken çok alan var. Biz, bu amaçlara ulaşarak dünyayı daha yaşanabilir bir yer kılmak için her amaca daha iyi odaklanmak, SKA’lar konusunda yapılan çalışmaları ve iyi örnekleri daha iyi yaygınlaştırmak, iyi örneklerden öğrenmek  gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple her bir Sürdürülebilir Kalkınma Amacı için bir gün belirlenmesinin ve bu günlerde ilgili SKA’ya ilişkin çalışmalar yapan kurumların görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılmasının bu yolda önemli ilerlemeler kaydedilmesine katkı sağlayacağını umuyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 4.sü olan “Nitelikli Eğitim”i konuştuğumuz panelimizin moderatörlüğünü Araştırma Direktörümüz Dr. Fatma Öğücü Şen yürüttü. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı, Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Koordinatörümüz Oğuzhan Yılmaz ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Eğitim Sektöründen Sorumlu UNESCO Uzmanı Esra Hatipoğlu Aksoyoğlu ise konuşmacı olarak yer aldı.

İlgili Kişiler

Dr. Fatma Öğücü Şen

Araştırma Direktörü

Oğuzhan Yılmaz

Eğitim ve Gençlik Programları Koordinatörü