• Bültenimize Kaydolun

Anadolu’da İyi Yönetişim Buluşmaları

Anadolu'da İyi Yönetişim Buluşmaları ile iyi yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılmasının ancak sivil toplumun diğer aktörler tarafından doğru yönde desteklenerek mümkün olacağını vurgulamak ve bu konudaki farkındalığı artırmayı; sivil toplum, kamu ve özel sektör işbirliği olanaklarını birlikte konuşarak, potansiyel projeleri tetiklemeyi amaçlıyoruz.

Anadolu’da İyi Yönetişim Buluşmaları

Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Yalova, 26 Mayıs 2016 – 3 Kasım 2017

2016 ve 2017 yıllarında Anadolu'da çeşitli şehirlerde gerçekleştirilen buluşmalarda 190 sivil toplum temsilcisi ile bir araya geldik. 

BURSA BULUŞMASI
26 Mayıs 2016'da Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği - TKYD ve Türkiye Etik ve İtibar Derneği - TEİD iş birliğinde Hilton Bursa Convention Center'da gerçekleştirilen ilk buluşmamızda İyi Yönetişim Uzmanımız Fikret Toksöz Türkiye'de iyi yönetişimin gelişimini tarihsel bir yaklaşımla değerlendirdi. Buluşmada katılımcıların da aktif katılım gösterdiği bir tartışma bölümü de gerçekleştirdik. Katılımcılar arasında Bursa Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nden Osman Dikmen, Mor Salkım Dayanışma Derneği'nden Dilek Üzümcüler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Füsun Serim, Nilüfer Belediyesi Denekler Yerleşkesi'nden İclay Köseoğlu gibi isimler bulunuyordu. Etkinlikte ayrıca "Kamuda İyi Yönetişim" ve "Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim" yayınları dağıtıldı. Buluşmaya 35 kamu ve STK temsilcisi katılım gösterdi.

ADANA BULUŞMASI
26 Ekim 2016
'da Adana Kent Konseyi ev sahipliği iş birliğinde  gerçekleştirilen ikinci buluşmaya sivil toplum kuruluşları ve kent konseylerinden 40 temsilci katılım gösterdi. Buluşmada Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının mevcut durumları insan kaynağı, yerleşim, mali kaynak, denetim ve katılım ana başlıklarında incelendi. Zorunlu askerlik hizmetinin derneklerde sosyal hizmet yükümlülüğü olarak yapılması, gönüllü çalışanlara Avrupa'da olduğu gibi asgari ücret verilmesi, kamu ya da özel sektörde çalışan kişilerin STK'larda gönüllü olarak çalıştıkları saatlerin mesaiden sayılması, gelir vergisi mükelleflerinin ödediği gelir vergisinin bir kısmının mükellefin istediği dernek veya vakfa transfer edilmesi, kamu kurumlarının ayıracakları ödeneklerden ilgili STK'lara pay verilmesi, kamu politikaları oluşumunda STK'ların karar süreçlerine aktif katılımının sağlanması gibi öneriler getirildi. 

ANKARA BULUŞMASI
15 Kasım 2016
'da Sivil Düşün ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen üçüncü buluşmaya Türkiye'nin farklı bölgelerinden 39 sivil toplum temsilcisi katıldı. Diğer buluşmalarda olduğu gibi Türkiye'de STK'larının mevcut durumunun  değerlendirilerek başlayan buluşmada katılımcılar hukukun üstünlüğü, örgütlenme, toplanma ve ifade özgürlüğü, STK'ların düzenledikleri etkinliklerde kamu binalarından ücretsiz yararlanabilmesi, birden çok STK'nın aynı ofisi paylaşabilmesi gibi farklı öneriler de tartışmaya açtı. 

YALOVA BULUŞMASI
16 Mayıs 2017
'de Yalova Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleşen 4. buluşmaya Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Kent Konseyi Başkanı İsmail Mutlu, Yalova Kent Konseyi Genel Sekreteri Hasan Soygüzel gibi isimlerle birlikte 53 sivil toplum temsilcisi katıldı. Etkinlikte sivil toplumun nasıl geliştirilebileceği, gelişmeye yönelik engeller ve STK-Kamu iş birliğinin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı. 

GAZİANTEP BULUŞMASI
3 Kasım 2017
'de gerçekleştirilen buluşma Anadolu'da İyi Yönetişim Buluşmalarının beşincisi oldu. Gaziantep Kent Konseyi ev sahipliğinde ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu katkılarıyla gerçekleşen buluşmaya kamu uzmanları, akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinden 23 kişi katılım gösterdi. Sivil toplumun gelişimine dair bilgilendirme ile başlayan etkinliğin devamında katılımcıların yerel deneyimleri, Kamu-STK iş birliği alanları ve olanakları konuşuldu.

 

İlgili Kişiler

Fikret Toksöz

Proje Danışma Kurulu Üyesi