Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Şirin Tekeli Yerel Yönetimler Akademisi

İstanbul, 12 Ocak 2019
İstanbul, 12 Ocak 2019