Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

İyi Yönetişim Yuvarlak Masa Toplantısı

İstanbul, 16 Eylül 2015
IRI
İstanbul, 16 Eylül 2015