Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı Mezuniyet Töreni

İstanbul, 30 Kasım 2017
İstanbul, 30 Kasım 2017