• Bültenimize Kaydolun

MAKALELER

FES aramasında 3 makale bulundu.

GENÇLER İÇİN

Gençliğin Manifestosu

Cumhuriyetin 2. yüzyılı başlarken, şikayetçi olmak yerine çözümün bir parçası olmak isteyen gençlerimizle daha iyi bir gelecek için “Cumhuriyete Sözümüz Var!” diyerek hem söz verdik, hem sözümüzü söyledik. Bu doğrultuda gençlerimizin görüşleriyle sorum ve çözüm önerilerimizi değerlendirerek Gençliğin Manifestosu’nu ortaya çıkardık. Bizim için başlangıç olan bu manifestonun rehberliğinde, sorumluluklarımızı üstleneceğiz ve ülkemizi Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha iyi bir noktaya taşıyacağız.

18 Kasım 2023

KÜRESEL

2023 IFRS Sürdürülebilirlik Sempozyumu’nun Ardından

2023 IFRS Sürdürülebilirlik Sempozyumu 17 Şubat tarihinde Kanada’nın Montreal kentinde 45 ülkeden 1000’den fazla kişinin hem fiziki hem de sanal ortam üzerinden katılımı ile gerçekleştirildi. Katılımcılar iş dünyası, yatırımcı, politika yapıcı, düzenleyici kuruluşlar, standart belirleyiciler ve diğer paydaşlar gibi geniş bir yelpazeyi temsil ediyordu. Toplantıda hem Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları hem de Entegre Raporlamanın rolü üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Dr. Erkin Erimez

TÜYİD Bülten, Nisan 2023

SİVİL TOPLUM

Sosyal Girişimcilik ve Sivil Toplum Kuruluşlarında İyi Yönetişim

İnsan, doğasında olan “yararlı olma” duygusunu, parasal karşılık beklemeden bir amaca bağlanma, içinde bulunduğu topluma bir değer katma ihtiyacını yalnızca sivil toplum kuruluşlarında doyurabiliyor. Dolayısıyla, sivil toplum kuruluşları, anlamlı bir yaşamın ve sorumlu yurttaşlık bilincinin yaşama geçirildiği kurumlar haline geliyor.

Dr. Yılmaz Argüden

Mart 2005