• Bültenimize Kaydolun

Gençliğin Manifestosu

Cumhuriyetin 2. yüzyılı başlarken, şikayetçi olmak yerine çözümün bir parçası olmak isteyen gençlerimizle daha iyi bir gelecek için “Cumhuriyete Sözümüz Var!” diyerek hem söz verdik, hem sözümüzü söyledik. Bu doğrultuda gençlerimizin görüşleriyle sorum ve çözüm önerilerimizi değerlendirerek Gençliğin Manifestosu’nu ortaya çıkardık. Bizim için başlangıç olan bu manifestonun rehberliğinde, sorumluluklarımızı üstleneceğiz ve ülkemizi Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha iyi bir noktaya taşıyacağız.

Gençliğin Manifestosu

Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Gelecek için,
Atatürk’ün Biz Gençlere Emanet Ettiği
Cumhuriyete Sözümüz Var:

Güven Kültürü ve İklimini Geliştirmeye Odaklanacağız!

 • Madde 1: Çağdaş yurttaşlık hedefimiz; ahlâk ve liyakatin esas olduğu, kurallara ve denetime güvenen, olumsuzlukları çoğaltmak yerine iyilikler için rekabet eden aktif, özgür, girişimci ve sosyal sorumluluk sahibi vatandaşlardan oluşan bir toplum oluşturmaktır. Her alanda eğitimli, bilinçli, sorgulayan ve denetleyen bir toplum olmak için kapsayıcı olan her türlü iş birliği ve çalışmayı destekleyeceğiz.
 • Madde 2: Toplumda adalet ve huzur için her ortam ve girişimde iyi yönetişim ilkelerinin sahipliğini yapacağız.
 • Madde 3: Aktif vatandaşlık bilincinde kamu kaynaklarının doğru kullanımının izlenmesi ve denetlenmesinde, sistemler ve teşviklerin geliştirilmesinde yapıcı ve kurgulayıcı rol üstleneceğiz.
 • Madde 4: Kurumların sürdürülebilirlik yaklaşımının küresel bir perspektifle ve iyi yönetişim bakış açısıyla her türden uygulamalara yansıtıldığından emin olacağız.
 • Madde 5: Dünya vatandaşlığını önemsiyoruz; ülkemizin dünyadaki itibar ve rekabet gücünü yükseltecek, insan uygarlığına katkılarını çoğaltacak çalışmalar gerçekleştireceğiz.
 • Madde 6: Özgür iletişim, yapıcı eleştiri ve somut önerilerin birleştirici, yenilikçi ve geliştirici gücüne inanıyoruz.

Topluma ve Gelecek Kuşaklara Karşı Sorumluluklarımızı Sahipleneceğiz!

 • Madde 7: Cumhuriyetimizin yol gösterici değer ve ilkelerinden beslenerek, dilimizden, bayrağımızdan, anayasamızdan, milli ve kültürel değerlerimiz ve zenginliğimizden güç alıyoruz. Dünya vatandaşlığı bilinciyle sürekli değişen ve gelişen dünyada değişimin öncüleri olarak sürdürülebilir kalkınma için değer odaklı çalışmalarımızla var olacağız.
 • Madde 8: Sivil Toplum Kuruluşlarının hayatın her alanında olması gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma yolunda ihtiyaç ve yetkinliklerimiz doğrultusunda görev almaya, gönüllüler olarak hayata dokunmaya devam edeceğiz.
 • Madde 9: Dünya vatandaşı olarak insanlığın onurlu yaşamı sürekli gelişimini sağlayacak değişimlerin öncüsü olmaya adayız. Kendimizi geliştirmek, yaşamı çeşitlilikleriyle ve farklılıklarıyla deneyimlemek ve kendimizi geleceğe hazırlamak üzere gençlik enerjimizi kullanacağız, bir araya geleceğiz ve birbirimizi cesaretlendireceğiz.
 • Madde 10: Herkesin kendi ülkesinde insanca yaşama kavuşmasına destek veren "Yurtta barış, dünyada barış." anlayışıyla çalışacağız.
 • Madde 11: Ülkemizin entelektüel sermayesini ve yaşam kalitemizi geliştirmemizi sağlayan, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetleri sunan tüm mesleklerin kalitesini ve saygınlığını koruyacağız.

Sürekli Öğrenme ve Gelişim Sağlayacağız!

 • Madde 12: Eğitimin umut olma gücüne inanıyoruz. Eşitlik, özgürlük, gelişim, saygı ve sevginin büyümesi için yaşamın beşiği aileden başlayan eğitimlere odaklanacağız. Aileden başlayarak, her toplumsal zeminde yetenek odaklı bireysel gelişimi destekleyen, kaliteli ve köklü eğitim düzenini akran öğrenimiyle pekiştirerek eğitim hakkının herkes için erişilebilir hale getirilmesi için çalışacağız.
 • Madde 13: Bilim ve teknolojinin ışığında küresel gelişmelerin ve vaatlerin öncüsü, takipçisi ve denetçisi olacağız.
 • Madde 14: Merak eden, sorgulayan, girişimci ve yenilikçi kuşaklar yetiştirilmesini sağlayacağız. Bilimi temel alan, analitik, sorgulayıcı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen eğitimin gücünün, yayılımının ve kalitesinin yenilikçi ve değer üreten yaklaşımlarla artırılmasına öncülük edeceğiz.
 • Madde 15: Eğitimin sadece öğrenmeden ibaret olmadığına inanıyoruz. Sosyalleşme, kültürel faaliyetlere katılma, akran öğrenmesi, gönüllülüğün yaygınlaşması, sivil katılım ve deneyimleyerek öğrenme anlayışıyla bütünleştirilmesi için gerekli iklimi sağlayacağız.
 • Madde 16: Bilim ve fenin öncülüğünde afet öncesi ve sonrası süreçlerin etkili şekilde planlanmasının, önlenmesinin, yönetilmesinin ve riskin azaltılmasının takipçisi olacağız.
 • Madde 17: Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik güç ve sosyal ilerleme için değer odaklı üretim ve bunu sağlayacak sürekli öğrenme anlayışını benimseyeceğiz.

Doğaya Sevgi ve Saygımızı Güçlendireceğiz!

 • Madde 18: Sürdürülebilirlik sadece tasarruf değil; kültürü, davranışları, alışkanlıkları ve kaynakları dönüştürmektir. Doğru terminoloji ve bilimsel teknikleri kullanarak iklim krizi sonuçları hakkında bireylerin bilinçlendirilmesini sağlayacağız, şikâyet alışkanlığını uzun vadeli çözüm arayışlarına dönüştüreceğiz.
 • Madde 19: Doğaya saygılı ve teknolojik gelişmelerle uyumlu olacak şekilde sorumlu davranışlar geliştirilmesinin takipçisi olacağız.

İnsana Sevgi ve Saygı Erdemlerini Temel Yaşam İlkelerimiz Olarak Benimseyeceğiz!

 • Madde 20: Hayatı birlikte yaşıyoruz, hoşgörünün ve dengenin yaşam kalitemiz için vazgeçilmez olduğunu bilerek farklılıklara saygılıyız. Cinsiyet, din, dil, ırk, politik görüş farkı gözetmeksizin birlikte daha iyi yaşamak üzere ayrımcılığın olmadığı, emeğin her noktada değer gördüğü bir dünya için çalışacağız.
 • Madde 21: Psikolojik, fiziksel, dijital, cinsel ve daha birçok alanda olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu doğrultuda korku egemenliğinin sonlandırılması, güven ortamının oluşturulması, şiddetin bir çare ya da çözüm olmadığı bilincinde yaşayan bir kültür oluşturmak için çalışacağız.
 • Madde 22: Haklara ve farklılıklara saygılı, uzlaşmacı, birlikte yaşama kültürünün hâkim olduğu bir toplum anlayışını benimsiyoruz. Haklarının ve sorumluluklarının bilincinde, hukukun üstünlüğünü gözeterek adalete güvenin sağlandığı, huzurun hâkim olduğu bir toplumda yaşamak için çalışacağız.
 • Madde 23: Gücümüzün farkındayız; Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında azim, yetenek, emek ve eylemlerimizi; toplum olarak demokrasi anlayışımızı ilerletmek, daha iyiyi bulmak ve değişime öncü olmak umut ve kararlılığı ile gerçekleştireceğiz.