Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı Mezuniyet Töreni

Adana, 30 Ekim 2017
Adana, 30 Ekim 2017