• Bültenimize Kaydolun

Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri

FES desteğiyle, TEPAV ve TESEV işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmayla katılımcı demokrasi için vazgeçilmez olan Sivil Toplum Kuruluşları’nın güçlendirilmesini hedefliyoruz.

Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri

Günümüzde üçüncü sektör olarak da adlandırılan sivil toplumun önemi, yerel ve küresel anlamda giderek artmaktadır. Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçilmesi, toplumda iyi yönetişim uygulamalarının yaygınlaşması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesinin en önemli koşullarından biri de güçlü bir sivil toplum örgütlenmesidir.

Sivil toplumun mevcut durumuna ilişkin istatistiki veriler, araştırma raporları ve ülkeler arası karşılaştırmalı analizler ülkemizde sivil toplumun gelişmesine ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ihtiyaca yönelik olarak çıkarılması planlanan, Sivil Toplum Çerçeve Kanun Tasarısını desteklemek amacıyla, yönetişim uzmanımız Fikret Toksöz ile yürüttüğümüz projeyi Friedrich Ebert Stiftung desteğiyle, TEPAV ve TESEV’in işbirliğiyle hazırladık. 

Yayının, birinci bölümde geniş bir literatür taramasına dayanan mevcut durum analizi yer alırken; ikinci bölümdeyse sivil toplumun teşvikine yönelik olarak yaptığımız anket çalışmasının sonuçları ile dünyadaki çeşitli uygulamaların incelenmesiyle saptanan çerçeve kanun tasarısına yönelik politika önerilerini değerlendirdik.

Adana, Ankara ve İstanbul Çalıştaylarında sivil toplum örgütlerinin yorum ve katkılarıyla zenginleştirdiğimiz çalışmamızla ülkemizde sivil toplumun güçlendirilmesine destek olmayı amaçlamaktayız.