• Bültenimize Kaydolun

Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri

FES desteğiyle, TEPAV ve TESEV işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmayla katılımcı demokrasi için vazgeçilmez olan Sivil Toplum Kuruluşları’nın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri

Sivil toplumu geliştirmeye yönelik çıkarılması planlanan, Sivil Toplum Çerçeve Kanun Tasarısını desteklemek amacıyla, yönetişim uzmanımız Fikret Toksöz ile gerçekleştirdiğimiz çalışmayı Friedrich Ebert Stiftung desteğiyle, TEPAV ve TESEV’in iş birliğiyle hazırladık.

Çalışmanın birinci bölümünde geniş bir literatür taramasına dayanan mevcut durum analizi yaptık. İkinci bölümündeyse sivil toplumun teşvikine yönelik olarak yaptığımız anket çalışmasının sonuçları ile dünyadaki çeşitli uygulamaların incelenmesiyle saptanan çerçeve kanun tasarısına yönelik politika önerilerini değerlendirdik.

Proje kapsamında, Türkiye’de 19 farklı şehirden 94 sivil toplum kuruluşuna mevcut sorunları ve iyileştirme önerileri soruldu. Öne çıkan hususları Adana, Ankara ve İstanbul’da düzenlediğimiz çalıştaylarda STK temsilcileriyle paylaştık ve görüşlerini aldık. Katılımcı ortamda gerçekleştirdiğimiz çalıştaylardan elde ettiğimiz verilerle zenginleştirdiğimiz önerileri ve anket sonuçlarını “Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri” yayınında derledik ve konunun tüm paydaşlarına ilettik.