• Bültenimize Kaydolun

Katılımcı Demokrasi STK’ları Güçlendirme Önerileri Çalıştayları

Friedrich-Ebert-Stiftung desteğiyle, TEPAV ve TESEV işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz “Katılımcı Demokrasi: Sivil Toplum Kuruluşlarını Güçlendirilme Önerileri” araştırma projemizi tamamladık. Araştırma sonuçlarımızı paylaştığımız etkinlikler gerçekleştirdik.

Katılımcı Demokrasi STK’ları Güçlendirme Önerileri Çalıştayları

Ankara, 26 Ekim – 25 Kasım 2016

Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçilmesinde, toplumda iyi yönetişim uygulamalarının yaygınlaşması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesinin en önemli koşullarından biri “güçlü bir sivil toplum” örgütlenmesidir. Bu bakış açısıyla, 2016 yılında STK’ların güçlendirilmesi için bir öneri seti hazırladık. 

Proje kapsamında, Türkiye’de 19 farklı şehirden 94 sivil toplum kuruluşuna mevcut sorunlarını ve iyileştirme önerilerini sorduğumuz bir anket çalışması gerçekleştirdik. Öne çıkan hususları Adana, Ankara ve İstanbul’da düzenlediğimiz çalıştaylarda STK temsilcileriyle paylaştık ve görüşlerini aldık. Katılımcı ortamda gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarımızla zenginleştirdiğimiz önerilerimizi ve anket sonuçlarımızı “Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri” yayınımızda derledik ve konunun tüm paydaşlarına ilettik. Bu kitabımızda ayrıca, sivil topluma ilişkin kapsamlı bir literatür çalışmasını ve Türkiye’de sivil toplumun mevcut durumunu özetledik.

  • Adana’daki çalıştayımızı 26 Ekim'de Adana Kent Konseyi’nin işbirliğiyle,
  • Ankara’daki çalıştayımızı 15 Kasım'da Sivil Düşün ev sahipliğinde,
  • İstanbul’daki çalıştayımızı 25 Kasım'da Friedrich-Ebert-Stiftung desteğiyle gerçekleştirdik

Katılımcı Demokrasi: STK’leri Güçlendirme Önerileri yayınına ulaşmak için tıklayınız.