• Bültenimize Kaydolun

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sivil Toplumun Rolü

C20 Zirvesi kapsamındaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sivil Toplumun Rolü paneline katıldık.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sivil Toplumun Rolü

C20 Zirvesi, Boğaziçi Üniversitesi, 16 Eylül 2015

C20 Zirvesi kapsamında düzenlenen panelde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik sivil toplumun üstleneceği rol tartışılmıştır. Sürdürülebilir hedeflere ulaşılabilmesi için çok boyutlu uluslararası işbirliğinin gerekli olduğu günümüz tablosunda, bu alanda kamu-iş dünyası-sivil toplum işbirliklerinin nasıl arttırılabileceği tartışıldı.