Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Entegre Düşünce Buluşması

İstanbul, 13 Kasım 2017
İstanbul, 13 Kasım 2017