• Bültenimize Kaydolun

Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi 

Mersin Tanıtım Toplantısı

Argüden Yönetişim Akademisi ve KA.DER ile birlikte hazırlığını yaptığımız, Belediyeler için entegre ve kapsayıcı stratejik plan hazırlama rehberi tanıtıldı.

Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi 

Mersin Tanıtım Toplantısı

Mersin, 5 Eylül 2019

KA.DER Danışma Kurulu Üyesi İlksen SORGUÇ DİNÇER tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada yerel yönetimlerin, gündelik yaşamlarımızı doğrudan etkileyen politika ve faaliyetlerin oluşturulmasında önemli mekanizmalar olduğunu ifade ederek, ” Belediyenin stratejik planlama çalışması, belediyenin sorumlu olduğu kentin gelecekte nasıl şekilleneceğini belirtmek,orta ve uzun vadede o kentte yaşayan kentaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemelidir.Belediyelerin bu hedefi gerçekleştirirken de vatandaş, sivil toplum, iş dünyası, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmaları gerekmektedir

Türkiye, kadınların seçme ve seçilme hakkını erken kazanan ülkelerden biri olmasına rağmen bugün; kadınların politik alanda temsilde en düşük olduğu ülkelerden biri olduğunu ve Yerel yönetim kademelerinde de hak ettikleri düzeyde temsil edilmediklerini de hepimiz biliyoruz. “dedi

Dinçer, “Son 31 Mart mahalli seçimlerinde,  KA.DER kadın muhtar sayısını artırmaya yönelik öncelikli çalışmalar yaparak  674 olan kadın muhtar sayısını 58.9 oranında artırarak 1.071’e yükseltti. Bugün2.14 oranında kadınlar bu koltuklarda oturmaktadır. Mersinimizde mevcutta var olan kadın muhtar sayısı 8’den 21’e çıkmıştır. Muhtar adayı olan kadınları kutluyor, kadınlara oy veren mahalle sakinlerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Mersin’de 22 Kadın Meclis Üyesi sayısı 36’ya yükselmiştir.

Dinçer, KA.DER Genel Merkez tarafından 27 Ağustos’ta İstanbul’da yapılan tanıtım toplantısının devamında, bugün Mersin’de, Mersin Şubesi ev sahipliğinde yapıldığını belirterek, “ yarın Adana’da, Adana Şubemiz ve Doğu Akdeniz Bölge Temsilciliğimizin ev sahipliğinde benzer toplantılar düzenliyoruz. Aynı zamanda, 18 Eylül’de yine KA.DER ve Argüden Yönetişim Akademisi işbirliği ile kadınlar ve kız çocukları için Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi Etkinliğini, Marmara Belediyeler Birliği evsahipliğinde belediye başkanları, STK ve belediye temsilcilerinin katılımı ile tanıtacağız.”dedi

Konuşmaların ardından Kader Projeler Koordinatörü Ayşe Kaşıkırık, Yerel yönetimlerde eşitlikçi politikalar, Argüden Yönetişim Akademisinden İnan İzci  Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Planlama Anlayışı ve Dr.Erkin Erimez de Belediyeler için Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Yaklaşımlar konulu sunumları gerçekleştirdiler. Program soru cevap ile devam etti.