Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi

Daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir kalkınma için TÜRKONFED iş birliğinde yayınlamış olduğumuz İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi tanıtıldı.

2 Haziran 2020

Daha iyi bir gelecek ve herkesin yaşam kalitesi için, katılımcı ve kapsayıcı iş birliklerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. TÜRKONFED iş birliğinde yayınladığımız İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi'nin lansmanında Moderatörlüğü Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ yürüttü. Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yılmaz Argüden, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman ise etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. 

2 Haziran 2020