Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Kurumsal Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında İç Denetimin Rolü Paneli | 19. Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi

İstanbul, 19 – 20 Ekim 2015
İstanbul, 19 – 20 Ekim 2015