• Bültenimize Kaydolun

SKA11: Dünya Şehirler Günü

Akademik Kurul Üyemiz Dr. İnan İzci moderatörlüğünde 31 Ekim 2021 tarihinde SKA11: Dünya Şehirler Günü kapsamında Sürdürülebilir Şehirler için İklim Eylem Planları paneli düzenlendi.

SKA11: Dünya Şehirler Günü

Çevrimiçi, 31 Ekim 2021

Argüden Yönetişim Akademisi tarafından SKA11: Dünya Şehirler Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe Akademi’den Dr. İnan İzci moderatör olarak, Marmara Belediyeler Birliği’nden Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman, Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (REC)’nden Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Ünal Sayman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mine Hacıbektaşoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Şükran Nurlu, Kent-Lab Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği’nden Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karaduman konuşmacı olarak katılım gösterdi. 2 saat süren etkinlikte iklim değişikliği ile mücadelede yerel düzeyde belediyelerin uyum ve azaltım konusunda dolaylı ancak önemli sorumluluklarının olduğundan, bu sorumlulukların ne şekilde hangi birimlerle yerine getirilebileceğinden bahsedildi. 

İlgili Kişiler