• Bültenimize Kaydolun

Entegre Raporlama Tecrübe Paylaşım Toplantısı

Kurucuları arasında ve Yürütme Kurulunda yer aldığımız Entegre Raporlama Türkiye Ağı'nın gerçekleştirdiği Entegre Raporlama Deneyim Paylaşımı Toplantısı'na katıldık.

Entegre Raporlama Tecrübe Paylaşım Toplantısı

21 Temmuz 2020

Kurucuları arasında ve Yürütme Kurulunda yer aldığımız Entegre Raporlama Türkiye Ağı tarafından entegre düşünce ve entegre raporlama kültürünün yaygınlaşması amacıyla gerçekleştirilen Entegre Raporlama Tecrübe Paylaşım Toplantısı serisinin üçüncüsü olan "Sivil Toplum Kuruluşlarında Entegre Raporlama" webinarına katıldık. 2015 Entegre Raporumuz ile Türkiye'de ve dünya çapında sivil toplum kuruluşları arasında ilk entegre raporu hazırlayan ekipte yer alan Araştırma Direktörümüz Dr. Fatma Öğücü Şen, toplantıda Akademimizin entegre düşünce ve entegre raporlama yolculuğundan bahsetti. Toplantıda ayrıca iş birliği ortaklarımızından Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Sekreteri Sait Tosyalı da TEGV'in entegre raporlama yolculuğunu paylaştı.

TEGV Entegre raporlarına ulaşmak için tıklayınız. 

Argüden Yönetişim Akademisi entegre raporlarına ulaşmak için tıklayınız. 

İlgili Kişiler

Dr. Fatma Öğücü Şen

Araştırma Direktörü