Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

İç Denetimin İş ve İşleyişinde Katma Değeri Destekleme Yöntemleri

İstanbul, 11 Mayıs 2018
İstanbul, 11 Mayıs 2018