• Bültenimize Kaydolun

İç Denetimin İş ve İşleyişinde Katma Değeri Destekleme Yöntemleri

Kamu iç denetçilerinin çatı birliği olan Kidder ile Marmara bölgesi belediyelerinin birleşme noktası olan Marmara Belediyeler Birliğinin işbirliği ile denetim alanında da sinerji oluşturmak amaçlı İstanbul İç Denetim İş ve İşleyişinde Katma Değeri Destekleme Etkinliğine katılım gösterdik.

İç Denetimin İş ve İşleyişinde Katma Değeri Destekleme Yöntemleri

İstanbul, 11 Mayıs 2018

Özel sektörün mantığında performans denetimi ve Bilginin bu kadar dinamik olduğu bir dönemde Bilgi Teknolojilerinin Güvenliğine ilişkin denetimlerin yoğunlaşması gerektiği üzerinde duruldu.

Maliye Bakanlığı İç denetim koordinasyon kurulu Başkanı İlhan Hatipoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Sekreteri Doktor Öğretim üyesi Sezai Makas ve bir çok bürokrat ve özel sektör temsilcisinin katıldığı etkinlikte denetim kamu yönetiminin bir işlevi olarak sürekli kalite güvence geliştirme sistemi ile izlenmesi gerekliliği vurgulandı.

Dünyada uygulanan tüm sistemlerde vazgeçilmez bir olgu olan denetim hususu şekil değiştirse de sürekli gündemde yer almaya devam edeceği, bu bakış açısıyla denetimin vazgeçilmez olgusu olan İç Denetimin dinamik bir meslek olduğu, dinamizmi devam ettirmek, mesleği sürdürülebilir ve gelişime açık tutmak ilkesiyle hayat boyu öğrenme prensibiyle bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla bu ve bunun gibi etkinliklerin çok faydalı olacağını Belirten KİDDER Başkanı Bahadır Topal, temel amacımız Cumhurbaşkanlığı hükümet Sisteminde proaktif bir yaklaşım ile kamu ile özel sektörü bir araya getirerek kamunun özel sektörden nasıl yararlanacağı, özel sektörün kamudan nasıl faydalanacağını görme fırsatı oluşturarak, inovatif bir sürecin başlaması gerektiğini vurguladı.

Maliye Bakanlığı İç denetim Koordinasyon Kurulu(İDKK) Başkanı İlhan Hatipoğlu, Bilgi teknolojileri (BT) rehberinin 2014 yılında yayınlandığını BT güvence hizmeti kapsamında kamu iç denetim sisteminden beklentilerin yüksek olduğunu, kamu kurumlarından İDKK’ya bu yönde talepler geldiğini, ayrıca İSACA ile işbirliği yapılarak BT denetimi konusunda kamuda sertifikasyon oranının arttırılmak istendiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Başkanı Sabri Çakıroğlu ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde denetimde proaktif yaklaşım ile yerli ve milli sisteminin önemine vurgu yaparak bu sistem içerisinde iç denetimin rolünün önemini belirtti.

Birçok sivil toplum liderinin katıldığı etkinlikte özel sektör kamu işbirliğinin artan önemi ile iç deneteim mesleğinin gelecekte evirileceği alanlar hakkında bilgi veren Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanvekili Sn. Mustafa Kemal Tapkan kamu ve özel sektör arasından işbirliğinin önemine vurgu yaptı.  Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı Doç Dr. Gökhan Özbilgin Denetimde sosyal becerilerin denetim sürecinde en önemli etken olduğunu belirterek yapılan bazı araştırmalarda paylaşımda bulunarak mesleki yetkinliğin kazanılmasında sosyal becerilerin önemine vurgu yaptı. ISACA Yönetim Kurulu üyesi Necdet Almaç, kamuda bilgi güvenliği konusunda her zaman işbirliği yapacaklarının denetçi kaynağının gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde öncelikle Bilgi Teknolojilerinin Güvenliğine kaydırılmasının önemine vurgu yaptı. Kurumsal Risk Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doğu Özden, Danışmanlık rolünün iç denetim sisteminde yükselen bir değer olacağı, denetim risk esaslı yapılması ve özel sektör deneyimlerinden yaralanması ile katma değerini artıracağına vurgu yaptı.

Argüden Yönetişim Akademisi adına Dr. İnan İzci, Belediye Yönetişim Karnesi kapsamında kurumsal risk yönetimine ilişkin mahalli idarelerde yaklaşık 230 süreç belirlendiğini bunun 0 – 1000 puan araladığında belirlenen kriterlere göre puanlama yaptıklarını ve 300-650 arası tüm kurumların puanlarının bulunduğunu ve bu çalışmanın farkındalığın yükseltilmesi durumunda risk yönetim karnesi olarak idarelerce önemli bir itibar değeri olacağını ifade etti.

Küresel devlet olmanın önemli bir etkeni olan güven faaliyeti olarak denetimin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanın tek siyasi sorumluğu olacağı ve bu sistemde bu sorumluluğun gereği olarak doğru bilginin hızlı bir şekilde kamuoyuna bildirilmesi için ön alım yapacak bir denetim sistemi ile başarının sağlanacağı belirtildi.

İlgili Kişiler