• Bültenimize Kaydolun

Kamu Yönetiminde Etik

Kamu görevlileri yargılanma ayrıcalıkları ve hesap verebilirlik konusunun hem yerel hem ulusal sivil toplum kuruluşlarınca ele alınmasını teşvik etmek, bu alanda çalışan kurum ve uzmanların tanışması ve bilgi paylaşımı yapmasını sağlamak amacıyla İstanbul’da düzenlenen “Kamu Yönetiminde Etik” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısına koordinatörümüz Müjde Çetin katıldı. 

Kamu Yönetiminde Etik

İstanbul, 26 Ocak 2017

Kadın, LGBTİ, iyi yönetişim, hesap verebilirlik alanlarında çalışan STK’lar ve İstanbul Barosu İnsan  Hakları  Merkezi’nden  katılımcılar faaliyetlerini  ve  hesap  verebilirlik  alanında  sivil toplumun  ne  yapabileceği  konusundaki  görüşlerini paylaşmıştır.  Toplantıda  TESEV’in  yerel,  sivil  ve bağımsız  etik  kurulu  taslak  önerisi  katılımcılara sunulmuş; önerinin nasıl hayata geçebileceği konusunda katılımcı bir tartışma yapılarak öneri geliştirilmiştir. 

Koordinatörümüz Müjde Çetin TESEV’in düzenlediği Kamu Yönetiminde Etik Yuvarlak Masa Çalıştayı’na katılarak iyi yönetişim ilkelerinin önemine dikkat çekti.